Mühasebe IV 8.24 Güncellemeler

KDV 1 VE KDV 2 BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

KDV 1 ve KDV 2 Beyannamesinde, Fatura Genel Parametrelerinde yer alan Satır Bazlı Tevkifat parametresine bakılmasızın , satır ve genel bazlı bütün tevkifatlı faturaların ilgili beyannamelere getirilmesi sağlandı.

MUHTASAR BEYANNAMEDE DÜZENLEME

Muhtasar Beyannamede, Ekler / İşyeri Bilgileri Bölüme yeni alanlar eklendi.

BA/BS BİLDİRİMLERİNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV Modülünde, BA-BS ekranlarında değer oluşturma yapıldığında, eğer bildirim yoksa (boş ise) BA/BS bildiriminde “beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır” parametresinin otomatik olarak işaretlenmesi sağlandı.

BA/BS MUTABAKAT HAZIRLANABİLMESİ

Muhasebe IV Modülünde alınan BA/BS raporlarıyla ilişkili olarak ilgili firmalara BA/BS mutabakat mektupları hazırlanabilmesi sağlandı.

FATURA KALEMLERİNE AİT BİLGİLERİN İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNE GELMESİ

Fatura Modülü kalemler bölümünde kod tipi-9 demirbaş kartı seçilerek işlenen fatura kalemlerine ait bilgilerin indirilecek KDV listesine gelmesi sağlandı.

İŞÇİ BİLGİLERİNİN DİZAYNLARDA ÇIKMASI

Muhtasar beyanname dökümünde beyanname görüntülenmektedir. Görüntülemede seçilen dizaynlarda işyeri/işçi bilgileri sekmesindeki işyeri çalışan sgk bilgileri bölümünde yer alan sütunların hepsinin dizaynlarda çıkması sağlandı.

MUHTASAR BEYANNAMEDE DÜZENLEMELER

• Cari Kart/Kimlik Bilgileri sekmesindeki Ek Kimlik Bilgileri grubunda yer alan Açıklama 3 sahasının ismi Adres No olarak değiştirildi.

• Muhasebe Hesap Planı/Diğer Bilgiler sekmesinde yer alan Ek Bilgiler grubuna Adres No sahası eklendi.

• Muhasebe 4 Modülü/Beyannameler/Bildirimler/Müşteri/Satıcı Kart Tablosu ekranına Adres No sahası eklendi.

• Ödemeler tablosuna adres numarasının otomatik aktarılması sağlandı.

• Muhasebe 4 Modülü Muhtasar Beyanname grubu altında bulunan Ödemelere İlişkin Bildirim sayfası Muhtasar Beyannamesi Dökümü içine alındı. Bu ekrana değer getirme işlemi için ekranın alt bölümüne “Tablo Oluştur” tuşu eklendi.

• Kullanıcıların birden fazla Tür Kodu tanımlayabilmeleri için Muhtasar Beyannamesi Tanımı altında bulunan Ortak Tanımlar ekranındaki “Ödemlere İlişkin Bildirim Parametreleri” grid (tablo) şekline getirildi.

• İşletme Modülü Muhtasar Beyanname grubu altında bulunan Ödemelere İlişkin Bildirim sayfası Muhtasar Beyannamesi Dökümü içine alındı.

• Bu ekrana önceki dönemden değer getirme işlemi için ekranın alt bölümüne “Önceki Dönemden Değer Getir” tuşu eklendi. İşletme modülünde önceki dönemden değer getirilecek şirket kodu ve dönem bilgilerini belirtilmesi için İşletme Genel Parametreleri ekranına Şirket Kodu ve Şirket Dönemi sahaları eklendi.

TAM TEVKİFAT KODLARININ SEÇİLMESİ

Muhasebe IV, KDV 2 beyannamesi, kesinti yapılan satıcılar tablosunda, tam tevkifat kodlarının da seçilebilmesi sağlandı.

BEYANNAME GÖNDERİMİ

Beyanname paketleme oluşturma ekranında ”Beyannameyi göndermek için web sayfasını aç” işaretlendiğinde, paketin gönderilebilmesi sağlandı.

PATENT SAHİBİ DURUMU SAHASINA BOŞ ALAN EKLENMESİ

Geçici vergi kurum ve gelir vergisi beyannamesi ekler bölümünde Sınai mülkiyet haklarında istisna tablosu, patent sahibi durumu sahasına boş alan eklenmesi sağlandı.

KDV2 BEYANNAMESİ KESİNTİ YAPILAN SATICILAR TABLOSUNUN OTOMATİK DOLDURULMASI

• Muhasebe IV’de KDV 2 Beyannamesi Sabit Tanımlar ekranına “Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli” ve “Tevkifat Satırı Özel Kodu” adında parametreler eklendi.

• Kesinti Yapılan Satıcılar ekranına ise “Tablo Oluştur” adında buton konuldu. “Tablo Oluştur” butonuna tıklandığında sabit tanımlarda belirtilen parametrelere göre Kesinti Yapılan Satıcılar tablosu program tarafından otomatik olarak doldurulur.

• “Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli” parametresi “Tablo” olarak belirlenirse, “Tablo Oluştur” butonuna tıklandığında Vergi Bildirimi sayfası, tablo verilerinden oluşturulur.

KDV1 BEYANNAMESİ KISMI TEVKİFAT TABLOSUNUN OTOMATİK DOLDURULMASI

• Muhasebe IV Kısmı Tevkifat Tanımlarında bulunan parametreler KDV 1 Beyannamesi Sabit Tanımlar ekranına eklendi ve Kısmı Tevkifat tablosu KDV 1 Beyannamesi Dökümü, Ekler sayfasına ilave edildi.

• Kısmı Tevkifat ekranına “Tablo Oluştur” adında buton konuldu. “Tablo Oluştur” butonuna tıklandığında sabit tanımlarda belirtilen parametrelere göre Kısmı Tevkifat tablosu program tarafından otomatik olarak doldurulur.

• “Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli” parametresi “Tablo” olarak belirlenirse, “Tablo Oluştur” butonuna tıklandığında Matrah / Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümü, tablo verilerinden oluşturulur.

701 KODLU İŞLEM TÜRÜNDE BİRDEN FAZLA KDV’Lİ SATIR YAZILMASI

KDV1 Beyannamesi dökümü, İhraç Kaydıyla Teslimler ekranında bulunan 701 kodlu işlem türünde birden fazla KDV’li satır yazılması sağlandı.

BA/BS RAPORUNDA DÜZENLEME

BA\BS 2 bölümünden xml oluşturulduğunda, ülke kodu yazılmadığı durumlarda xml dosyasına default 052 gelmesi sağlandı.

BA/BS DÖKÜM (2) EKRANLARINA, EXCEL’E AKTARIM İLAVESİ

BA/BS Döküm (2) ekranlarına Excel’e aktarım eklendi.

 

Muhasebe4 8.22 Güncellemeler

TEVKİFAT TANIM LİSTESİNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV modülünde, Beyannameler / KDV Hesapları / Tevkifat Matrah Hesapları ekranında işlem türünde butona basılınca açılan tevkifat tanım listesinde 19. sıradaki kodu 619 olan tevkifatta oranın 5/10 olması sağlandı.

”ÖDEME YAPILAN MUKİMİ OLDUĞU ÜLKE KODU” KOLON İLAVESİ

Muhtasar beyannamesinde ödemelere ilişkin bildirim sayfasında ”Ödeme Yapılan Mukimi Olduğu Ülke Kodu” kolunu ilave edildi.

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER SEKMESİNİN İLAVESİ

Muhasebe IV’de, Geçici Vergi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi dökümü (kurum) kısmına “kanunen kabul edilmeyen giderler” sekmesi ilave edildi.

KDV TEVKİFATI SAHASINDAKİ SEÇİM LİSTESİNE “0-YOK” SEÇENEĞİNİN İLAVESİ

Muhtasar Beyannamesi, Muhtasar Beyanı Tanımı, Ödemelere İlişkin Bildirim ve Ortak Tanımlar bölümlerinde bulunan KDV Tevkifatı sahasındaki seçim listesine “0-Yok” seçeneği ilave edildi.

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV, İndirilecek KDV Listesinde, e-Fatura olarak girilen kayıtların numaralarının tamamının Sıra No bölümüne atılması sağlandı.

014-HUZUR HAKKI’NDA DÜZENLEME

Muhtasar beyannamesi ödeme tür tanımlarına yeni eklenen 014-Huzur Hakkı, Muhasebe hesap planından aktarılabilmesi için ödeme tür tanımlarına ilave edildi. Döküm sırasında sayfa-2’deki çalıştırılan işçi sayısı bölümüne gelir vergisinden istisna ve teşvik kapsamlı ücretli (SGK Muaf) personel sayısının girileceği alan eklendi.

MUHTASAR BEYANNAMESİ ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLDİRİM TANIMLARINDA İLAVELER

Muhtasar beyannamesi ödeme tür tanımlarına (ücret); “013-Kıdem Tazminatı”, “014-Huzur Hakkı”, “015-İhbar Tazminatı”, “016-Yer altı ve Yerüstü Maden İşçileri”, “014-4691 Sayılı Kanun Kapsamı” ödeme tipleri ilave edildi.

219 NUMARALI TEVKİFAT KODUNUN ORANINDA DEĞİŞİKLİK

KDV 2 Beyannamesi Tanımı / Matrah Hesapları (Kısmi Tevkifat) bölümünde tanımlanan, İşlem Türü listesinden seçilen Tevkifat Tanım Listesindeki 219 numaralı kodun oranı 7/10 iken 5/10 olarak değiştirildi. Ayrıca, açıklama bölümüne Kurşun ibaresi de getirilerek “BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ” şeklinde değiştirildi.