SİPARİŞ E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ

SİPARİŞ E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ

Şirket Bilgileri Modülü / Sipariş Genel Parametreleri / Sayfa2 ekranına Taşıyıcı Bilgileri alanı ilave edildi. Böylelikle sipariş fiş türü (alış/satış) ve işlem tipi (açma/kapama) bazında Taşıyıcı Firma Koduna göre sipariş fişine taşıyıcı bilgilerinin otomatik gelmesi sağlandı.

SİPARİŞ STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ

SİPARİŞ STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ

Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı.

İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.

FATURA – İRSALİYE – SİPARİŞ – SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ DÖVİZ DEĞERLERİNİN GÖSTERİLMESİ

DÖVİZ DEĞERLERİNİN GÖSTERİLMESİ

Fatura döviz kodu belirtilmiş ise bu dövize ait fiş toplam bilgilerinin hesaplanarak gösterilmesi sağlandı. Döviz kodları farklı girilmiş ise faturanın döviz kuruna göre TL değerleri üzerinden döviz değerlerinin hesaplanması sağlandı. Fatura döviz tutarı ile hesaplanan döviz tutarı farklı ise, kayıt öncesi uyarı kontrolü yapıldı.

FATURA-İRSALİYE-SİPARİŞ-SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ DÖVİZ VE TL GÜNCELLEME

DÖVİZ VE TL GÜNCELLEME

Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülleri döviz değerleri ekranına Döviz tutarından TL güncelle ve TL tutarından döviz güncelle butonları eklendi. Masraf veya İndirimlere ait döviz değerlerinin de güncellenmesi sağlandı.

GENEL FİŞ ÖZEL KOD VE FİŞ AÇIKLAMA ÖN DEĞERLERİNİN TANIMLANMASI VE YENİ FİŞE TAŞINMASI

FİŞ ÖZEL KOD VE FİŞ AÇIKLAMA ÖN DEĞERLERİNİN TANIMLANMASI VE YENİ FİŞE TAŞINMASI

Fatura, irsaliye, sipariş, satın alma, cari, stok, çek/senet, kasa, banka ve işletme modülü kullanıcı parametrelerine Fiş Özel Kod ve Fiş Açıklama Ön Değerleri eklendi. Buraya yazılan değerlerin yeni fişte özel kod ve açıklamalara gelmesi sağlandı..

Fatura / İrsaliye / Sipariş / Satın Alma v8.22 Güncellemeler

STOK FİYAT ANALİZ EKRANINDA FİŞ VADE TARİHİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

İlgili fişlerde bulunan Stok Fiyat Analiz Ekranı, Hareket Fiyatları bölümüne vade tarihi eklendi. Öncelikli olarak stok hareketinin vadesinin görüntülenmesi, stok hareketinin vadesi boş ise ve kaynak program fatura veya irsaliye modülleri ise kaynak fişe ait fiş vade tarihinin görüntülenmesi sağlandı.

VERGİLER TOPLAMI VE ÖDENECEK VERGİLER SAHASINDA DÜZENLEME

İlgili fişlerde Toplamlar sayfasında KDV, ÖTV ve Ek Vergiler gibi tüm vergilerin toplamının görüntülenmesi sağlandı. Bu sayfada ki Ödenecek Vergiler sahasında ise Vergiler Toplamından varsa indirilecek ek vergilerin düşülerek kalan rakamın görüntülenmesi sağlandı.

BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için ‘Kopan’ parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına ‘Bağlantı Bilgileri’ parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.