BORDRO MODÜLÜNDE TEKNOKENT G.V İNDİRİMİ

Bordro istihdam parametrelerine Teknokent G.V. indirimi, doktoralı oranı ve doktorasız oranı seçenekleri eklendi. Personel sicil kartına Teknokent G.V. indirimi “0-Yok, 1-Doktoralı, 2-Doktorasız “ seçeneği eklendi. Genel parametre işaretlenir ve personel kartında 1-Doktoralı veya 2-Doktorasız seçeneklerinden biri seçilirse bu personel için parametrelerde belirtilen oran üzerinden gelir vergisi muafiyeti uygulanacaktır.

PUANTAJ DETAYINDA EKSİK GÜN HESAPLANMASI

Puantaj kartındaki puantaj detayı sayfasından eksik gün hesaplanırken günlere ait mesai tipleri dikkate alınarak çalışılmayan gün sayısı bulunuyordu. Buna ilaveten günlerin dışında eğer çalışılan saat, günlük çalışma saatinden (7.5 –parametrik-) az ise eksik saatler toplanıp eksik gün olarak hesaplanması sağlandı.

PERSONEL SİCİL KARTI SİLME KONTROLÜ

Şirket Bilgileri modülü Genel Parametreler / Bordro Genel Parametrelerine Bordro Kartı silme kontrolü: 0-Kontrol yok 1-İzin verme 2-Uyar seçeneği eklendi. İzin verme seçeneğinde kartın silinmesi engellendi.

Not: Bordro personel kartı V7’den farklı olarak ay bazında açılan bir kart değil ve tüm ayları kapsayacak şekilde bir dosya içerisinde açılıyor dolayısıyla herhangi bir ayda silindiğinde iptal işlemi o kartla ilgili tüm bilgilerin ve tüm ayların silinmesi anlamına geliyor. Geçmiş aylara dönüldüğünde silinen kartla ilgili bilgilerin bulunması mümkün değil.