FATURA EVRAK NO BOY KONTROLÜ PARAMETRESİ

FATURA EVRAK NO BOY KONTROLÜ PARAMETRESİ

Fatura modülü, Servis / Parametreler / Kullanıcı Parametrelerine Evrak No Boy Kontrolü 0: Kontrol Yok, 1: İzin verme, 2: Uyararak İzin parametreleri ilave edildi. Bu parametreye bağlı olarak evrak numarasına 16 haneli E-Belge numarası yazıldığında Belge Tipinin E-Belge tiplerinden birisi olması kontrol edildi.

FATURA KAPALI FATURA İLE İLGİLİ DÜZENLEME

FATURA KAPALI FATURA İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Şirket Bilgileri/ E-Fatura Genel Parametreleri/Açıklama Bilgileri/ Fiş Açıklamaları/ Fiş Başlık Açıklamaları(a) alanında Tahsilat bilgileri ve Ödeme Planı tablosuna ait sahalar seçildiğinde, ilgili faturanın E-fatura notlar bölümünde, Tahsilat bilgileri ve Ödeme Planı tablosuna girilen bilgilerin gelmesi sağlandı.

E-ARŞİV FATURA PORTAL UYGULAMASI

E-ARŞİV FATURA PORTAL UYGULAMASI

GİB E-Arşiv Fatura Portal entegrasyonu için “E-Arşiv Fatura Portal Uygulaması” opsiyonu eklendi. Portal entegrasyonunun doğru şekilde çalışabilmesi için “E-Fatura Uygula” parametresi kapalı ve faturada Belge Tipi: “6-E-Arşiv (Portal)” olarak belirtilmesi gerekmektedir. Her bir faturanın entegratöre gönderilmesi aşamasında GİB tarafından mükellef firmanın tanımlı (interaktif) olan cep telefon numarasına SMS doğrulama şifresi gönderilir, ETA tarafında gelen ekrana onaylama yapılarak fatura gönderimi tamamlanmış olacaktır. Fatura doğrulaması yapılmadığı durumlarda GİB portalında taslak fatura olarak kalmaktadır.

FATURA FİŞ TİPİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

FATURA FİŞ TİPİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

Fatura modülünde yer alan Fiş Tipi Değişikliği işlemi aşağıdaki alanlara eklendi;

1-İrsaliye / Control+F5 (Detaylı faturalama) ekranı,
2-İrsaliye / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı,
3-E-İrsaliye / Gelen irsaliyeleri yükleme bölümü, irsaliye ön izleme ekranı,
4-E-Fatura / Gelen faturaları yükleme bölümü, fatura ön izleme ekranı,
5-Sipariş / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı.

Bu işlemlere bağlı olmak üzere İrsaliye / Servis / Parametreler / (Şirket Genel Parametreler) / Kullanıcı Parametreleri / İrsaliye Kullanıcı Parametreleri bölümüne yeni Fişte Fiş Tip Değişikliği seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretli olursa irsaliye fişinde ve E-İrsaliye modülünde gelen irsaliye fiş ekranında bu işlem yapılabilmektedir. Fatura içinde aynı parametre daha önce eklenmişti.

FATURA STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ

FATURA STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ

Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı.

İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.

FATURA TAHSİLAT DETAYLARINA EVRAK NO SAHASI İLAVESİ

FATURA TAHSİLAT DETAYLARINA EVRAK NO SAHASI İLAVESİ

Kapalı fatura kaydı sırasında ekrana gelen Tahsilat Bilgi ekranına Evrak No sahası ilave edildi. Tahsilat satırına ilave edilen evrak no sahası belirtildiğinde entegre (cari/kasa/banka) kayıtlarda bu numaranın, belirtilmez ise fatura numarasının kullanılması sağlandı.