MUHASEBE İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ E-ARŞİV FATURALARINDAN MUHASEBE/İŞLETME FİŞİ OLARAK TRANSFER EDİLMESİ

MUHASEBE İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ E-ARŞİV FATURALARINDAN MUHASEBE/İŞLETME FİŞİ OLARAK TRANSFER EDİLMESİ

GİB İnteraktif Vergi Dairesi portalından gelen faturaların sorgulanması ve giden faturaların indirilmesi işlemi yapılarak muhasebe fişi ve işletme fişleri oluşturulması sağlandı.

MUHASEBE/İŞLETME FİŞ GİRİŞİNDE EVRAK NO GİRİŞİNDE DÜZENLEME

MUHASEBE/İŞLETME FİŞ GİRİŞİNDE EVRAK NO GİRİŞİNDE DÜZENLEME

Şirket Modülü-Servis- Genel Parametreler- Muhasebe Genel Parametreleri ilk sayfadaki Önizleme Formunda düzeltme parametresi 3 seçenekli olarak değiştirildi. Bu parametre 2-Tam İzin Ver olursa Muhasebeye entegre fiş oluşturan tüm modüllerde fiş ön izleme ekranında satır ekleme, çıkarma, tutar değişikliği vb. değişiklikler yapılabilir.

MUHASEBE HESAP ADI / BABS ADI ALANLARININ FİŞ AÇIKLAMASINA AKTARILMASI

MUHASEBE HESAP ADI / BABS ADI ALANLARININ FİŞ AÇIKLAMASINA AKTARILMASI

Muhasebe Kullanıcı parametreleri ekranına, Hesap Kodu Girişinde Hesap Adı Getirme ve BS/BA Kodu Girişinde Hesap Adı Getirme sahaları ilave edildi. Böylece, hesap planında bulunan hesap adı alanlarının fişe taşınması sağlandı. Parametreye bağlı olarak Fiş içerisinde hesap veya BA/BS kodu seçildiğinde fiş açıklamalarına hesap adı aktarılıyor.

MUHASEBE BİR ALT SEVİYEDEKİ EN SON HESABIN BİR SONRAKİ HESABI EKRANA GELMESİ

MUHASEBE BİR ALT SEVİYEDEKİ EN SON HESABIN BİR SONRAKİ HESABI EKRANA GELMESİ

Hesap Planı / Yeni Hesap ekranında açılmak istenen hesabın sonuna * eklenirse hesabın bir sonraki hesabı ekrana geliyor.

Örneğin Hesap Planı;
178
178 001
178 001 01
178 001 02
178 002
178 003
178 003 01

178 003 62

178* dendiğinde 178 004 gelecektir.
178 001* dendiğinde 178 001 03 gelecektir.
178 003* dendiğinde 178 003 63 gelecektir.