E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ

E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ve E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranlarına “Referans Bilgilerini Otomatik Taşı” parametreleri ilave edildi. Bu parametre ile kart bazında tanımlanan referans bilgilerinin irsaliye ve faturaya otomatik gelmesi sağlandı.

E-FATURA / E-İRSALİYE KULLANAN KURULUŞLARI CARİ KARTLARA İŞLEME MENÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI

E-FATURA / E-İRSALİYE KULLANAN KURULUŞLARI CARİ KARTLARA İŞLEME MENÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI

E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranındaki İşlem Şekli sahasına “3-Entegratör Sunucu Dosyasından” seçeneği ilave edildi. Bu seçeneğe göre işlem yapıldığında, E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına tabi kuruluşların bilgilerini içeren dosyalar entegratörden indirilerek cari kartların hızlı bir şekilde düzenlenmesi sağlandı.

E-FATURA GEÇİŞ TARİHİ VE E-İRSALİYE GEÇİŞ TARİHİ SAHALARI

E-FATURA GEÇİŞ TARİHİ VE E-İRSALİYE GEÇİŞ TARİHİ SAHALARI

Cari kart ekranlarına E-Fatura Geçiş Tarihi ve E-İrsaliye Geçiş Tarihi sahaları ilave edildi. Cari kart üzerinde E-Fatura/E-İrsaliye Sorgulama işlemi yapıldığında, karta ait E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına geçiş tarihlerinin ilgili sahalara taşınması sağlandı.

Aynı şekilde E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranında, entegratör sunucusundan veya entegratör sunucu dosyasından işlem yapıldığında da geçiş tarihlerinin kartlara yazılması sağlandı. Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri içerisinden Fatura ve İrsaliye kayıt işlemleri esnasında bu tarihlere göre E-Fatura veya E-İrsaliye düzenlenip düzenlenemeyeceği kontrol edildi.

E-FATURA YENİ DÜZENLEMELER

E-FATURA YENİ DÜZENLEMELER

• Fatura Belge Yanıt durumu 2-Red ise faturanın iptal edilebilmesi sağlandı.
• E-Arşiv faturasının on-line iptali için; Şirket bilgileri modülü “E-Fatura Genel Parametreler / Entegrasyon Bilgileri / E-Arşiv”  bölümüne “On-line Iptal E-Arşiv” parametresi ilave edildi.
• E-Arşiv fatura dosyası gönderilmediyse sistemden tamamen silinmesi için; Şirket bilgileri modülü “E-Fatura Genel Parametreler / Entegrasyon Bilgileri / E-Arşiv” bölümüne “İptal Faturayı Sistemden Tamamen Sil” parametresi ilave edildi. Böylelikle fatura iptali aşamasında gönderilmeyen dosya ise parametreye bağlı olarak düzenlenen faturanın veritabanından tamamen silinmesi sağlandı.