MUHASEBE IV

MUHASEBE IV
Asgari Geçim İndirimi Tutarının Muhtasar Beyanname’ye Getirilmesi
BA/BS Detay Raporu
BA/BS Formu Verilerinin Muhasebe ve Fatura Fişlerinden Taşınması
BA/BS Formunda İskontolu Fiş Girişi
İndirilecek KDV Listesi
KDV1’de İndirilecek KDV’nin Oranlara Göre Getirilmesi
Kesin Mizan Bildirimi
Kurumlar Vergi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar
Paketleme İşlemi İçin Doldurulacak Sahalar
Yıllık Gelir Vergi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar
Faturadan BA BS İçin Uygun Fişler
Faturadan Müstahsil Makbuzlarının Muhtasara Transferi
Muhasebe Fişinden Mustahsil Makbuzlarının Muhtasara Transferi
BA/BS Formlarının Toplu Olarak Hazırlanması
BA/BS Formlarının ve Beyannamelerin BDP’ye İhtiyaç Duyulmadan Paketlenmesi
Kar/Zarar ve Bilanço/Gelir Tablosu Bilgilerinin Geçici Vergi Beyannamesine Otomatik Aktarılması
Muhasebe Fişlerinden Değerlerin Muhtasar Beyannamesine Otomatik Aktarılması
Muhasebe ve İşletme Fişlerinden Değerlerin KDV Beyannamesine Otomatik Aktarılması
Yansıtma, Vergi Karşılık Ayırma ve Kapatma İşlemlerinin Otomatik Yapılması
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim

Bir cevap yazın