İRSALİYE FİŞ TİPİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

İRSALİYE FİŞ TİPİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

Fatura modülünde yer alan Fiş Tipi Değişikliği işlemi aşağıdaki alanlara eklendi;

1-İrsaliye / Control+F5 (Detaylı faturalama) ekranı,
2-İrsaliye / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı,
3-E-İrsaliye / Gelen irsaliyeleri yükleme bölümü, irsaliye ön izleme ekranı,
4-E-Fatura / Gelen faturaları yükleme bölümü, fatura ön izleme ekranı,
5-Sipariş / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı.

Bu işlemlere bağlı olmak üzere İrsaliye / Servis / Parametreler / (Şirket Genel Parametreler) / Kullanıcı Parametreleri / İrsaliye Kullanıcı Parametreleri bölümüne yeni Fişte Fiş Tip Değişikliği seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretli olursa irsaliye fişinde ve E-İrsaliye modülünde gelen irsaliye fiş ekranında bu işlem yapılabilmektedir. Fatura içinde aynı parametre daha önce eklenmişti.

İRSALİYE EKSTRE SEKMESİ İLAVESİ 

İRSALİYE EKSTRE SEKMESİ İLAVESİ

Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı.

İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.

İRSALİYE KALEM ALIŞ VE SATIŞ RAPORLARINDA YENİ SAHALAR

İRSALİYE KALEM ALIŞ VE SATIŞ RAPORLARINDA YENİ SAHALAR

İrsaliye Kullanıcı Parametreleri ekranına Satış Fiş Tarih Sıra Kontrolü parametresi ilave edildi. Örneğin sistemde 28/02/2020 tarihli ve ARS2020000000605 numaralı irsaliye kayıtlı iken 27/02/2020 tarihli ve ARS2020000000606 numaralı irsaliyenin kayıt edilip edilememesinin kontrolü sağlandı.

İRSALİYE SATIŞ FİŞ TARİH SIRA KONTROLÜ PARAMETRESİ

İRSALİYE SATIŞ FİŞ TARİH SIRA KONTROLÜ PARAMETRESİ

İrsaliye Kullanıcı Parametreleri ekranına Satış Fiş Tarih Sıra Kontrolü parametresi ilave edildi. Örneğin sistemde 28/02/2020 tarihli ve ARS2020000000605 numaralı irsaliye kayıtlı iken 27/02/2020 tarihli ve ARS2020000000606 numaralı irsaliyenin kayıt edilip edilememesinin kontrolü sağlandı.

İRSALİYE SATIŞ FİŞ EVRAK SIRA NO TAKİP KONTROLÜ PARAMETRESİ

İRSALİYE SATIŞ FİŞ EVRAK SIRA NO TAKİP KONTROLÜ PARAMETRESİ

İrsaliye Kullanıcı Parametreleri ekranına Satış Fiş Evrak Sıra No Takip Kontrolü parametresi ilave edildi. Örneğin sistemde ARS2020000000605 numaralı irsaliye kayıtlı değil ise ARS2020000000606 numaralı irsaliyenin kayıt edilip edilememesinin kontrolü sağlandı.