MUHASEBE IV – İŞLETME İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Muhasebe IV ve İşletme modüllerinde yer alan Muhtasar Beyanname Dökümü ekranının Ekler sekmesine İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim bölümü eklendi. İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim bölümüne otomatik değer getirebilmek için öncelikle Bordro Modülü  Servis  Beyanname İşlemleri Muhtasar Beyanname Değer Oluşturma ekranından gerekli değer oluşturma işlemleri yapıldıktan sonra Muhtasar Beyanname Dökümü ekranına gelerek beyanname oluşturma işlemleri yapılmalıdır.

MUHASEBE IV CARİ KARTIN VERGİ HESAP NUMARASINA GÖRE GRUPLANABİLMESİ

CARİ KARTIN VERGİ HESAP NUMARASINA GÖRE GRUPLANABİLMESİ

Muhasebe IV Kullanıcı Parametrelerindeki “Cari Özel Kart No’ya Göre Gruplama” parametresinin kullanımı değiştirilmiştir. Bu parametreye eklenen “2-V.H.N T.C.K.N” seçeneği ile Vergi Hesap Numarası aynı olan cari kartlar Vergi Hesap Numarasına göre, T.C. Kimlik Numarası aynı olan cari kartlar ise T.C. Kimlik Numarasına göre gruplanarak işlem yapılabilmektedir.

MUHASEBE IV KDV BEYANNAMESİNDE KISMİ TAM TEVKİFAT EKRANLARINDAKİ SATIRLARIN ARTTIRILMASI

KDV BEYANNAMESİNDE KISMİ TAM TEVKİFAT EKRANLARINDAKİ SATIRLARIN ARTTIRILMASI

Muhasebe IV Modülü Beyannameler KDV Beyannamesi KDV2 Beyannamesi Tanımı Matrah/Tutar Hesapları (Kısmi Tam Tevkifat) ekranlarında bulunan satırların sayısı 20’ye çıkarıldı.

MUHASEBE IV BA-BS MUTABAKAT MEKTUBUNDA İLAVE SAHA

BA-BS MUTABAKAT MEKTUBUNDA İLAVE SAHA

• Muhasebe 4 modülü, BA/BS mutabakat mektubunda kullanılmak üzere ilgili cari kodunun mutabakat tarihindeki bakiyesinin yazdırılabilmesi amacı ile yeni sahalar MUH4.TXT dosyasına eklendi.
• BA/BS Mutabakat Mektubu formu içerisinde kullanılmak üzere cari kartın vergi dairesi ve vergi hesap numarası kod sahalarını MUH4.TXT dosyasına eklendi.

MUHASEBE IV KDV BEYANNAMESİ XML DOSYASINDA DEĞİŞİKLİK

KDV BEYANNAMESİ XML DOSYASINDA DEĞİŞİKLİK

Kdv(1). Beyannamesi → Matrah → Matrah 1 sayfasında bulunan 6736 Sayılı Kanunun (6/2a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler tablosunda değer olmasında halinde, GİB tarafından XML dosyasında yapılan değişiklik programımıza eklendi.

MUHASEBE IV GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI SAHASI

GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI SAHASI

Geçici Vergi Beyannamesindeki İstisnalar başlığı altında bulunan İstisna Türü kısmına eklenen Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası sahasının programa ilave edilmesi sağlandı.

MUHASEBE IV BEYANNAME EKRANLARINDA GELİR TABLOSU VE BİLANÇONUN GÖRÜLEBİLMESİ

BEYANNAME EKRANLARINDA GELİR TABLOSU VE BİLANÇONUN GÖRÜLEBİLMESİ

Muhasebe 4 modülünde, Kurumlar, Geçici ve Gelir Vergi Beyannameleri Ekler bölümünde muhasebeden kayıt edilen Bilanço ve Gelir Tablosunun görülebilmesi sağlandı.

MUHASEBE IV İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERE AİT TANIMLAR

İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERE AİT TANIMLAR

Kdv Beyannamesinde bulunan İhraç Kaydıyla Teslimler sekmesine otomatik değer getirilebilmesi için, Muhasebe-IV Modülü → Beyannameler → Kdv Beyannamesi → Kdv(1) Beyannamesi Tanımı → Sabit Tanımlar ekranının Sayfa 2 sekmesine “İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Tanımlar” adında tanım tablosu eklendi. Bu tanım tablosunda belirtilen tanımlara ait bilgiler, Kdv (1) Beyannamesi dökümü ekranında F7 → Değer Oluştur işlemi yapıldığında ilgili bölümlere otomatik gelecektir.

MUHASEBE IV RESMİ TATİL GÜNLERİNE “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER GÜNÜ” İLAVESİ

RESMİ TATİL GÜNLERİNE “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER GÜNÜ” İLAVESİ

Yıllık Çalışma ve Tatil Günleri Tanımları ekranındaki Resmi Tatil Günleri bölümüne “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü” seçeneği eklendi. Ayrıca ilgili ekrana F5 → İlk Değer butonu eklendi. Bu buton ile ekrandaki Yıl sahasında belirtilen yıla (2009-2022) ait ilk değerlerin ekrana getirilmesi sağlandı.