STOK SAHA TANIMLARI

STOK SAHA TANIMLARI

Bazı kart, fiş ve liste raporlarına “F3->Saha Tanımları” özelliği eklendi. Eklenen bu özellikle birlikte rapor saha başlıkları değiştirilebilir, sahalar için ayrıca kriter belirlenebilir. Saha Tanımları ekranında bulunan İlave Saha, Bağlantılı Saha veya Sorgu Sahası seçenekleri ile mevcut raporlara kullanıcı tanımlı ilave sahalar eklenebilmesi sağlandı.

STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ

STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ

Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı.

İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.

STOK KART HAREKET KONTROLÜ VE TOPLU FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNDE PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ

STOK KART HAREKET KONTROLÜ VE TOPLU FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNDE PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ

Kart Hareket Kontrolü ve Toplu Fiyat Değişikliği işlemlerinde kart bazında tablo kilitleme ve toplu hesaplama yöntemi ile işlemlerin daha kısa zamanda tamamlanması ve diğer kullanıcıların bekleme sürelerinin minimuma indirilmesi sağlandı.

STOK FİYAT BİLGİLERİNİN KULLANICI BAZINDA GÖRÜLMESİNİN KISITLANMASI

STOK FİYAT BİLGİLERİNİN KULLANICI BAZINDA GÖRÜLMESİNİN KISITLANMASI

Stok modülü kullanıcı parametreleri, ön değerler sayfasına Kullanıcı Bazlı Fiyat Seçim Kısıtlamaları parametreleri ilave edildi. Bu bölümde yapılan seçimlere göre kullanıcıların fişte fiyat seçmesi ve Fiyat No butonuna basarak açtığı Stok Fiyat Analizi ekranının kısıtlanması sağlandı. Ayrıca ETA:SQL versiyonu için Sistem Yönetimi, Kısıtlama Tanımları, Kart Kodu Detay Kod tanımları ekranında Tip seçerek fiyat numarasına göre de kısıtlama yapılabilmesi sağlandı.

STOK ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

STOK ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

Firmaların Ürün Takip Sistemine bulunacakları bildirim, programlarımız tarafından Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu XLS şablonuna uygun olarak, Stok modülümüzden Ürün Takip Sistemi Bildirim Raporu oluşturulmaktadır. Ürün Takip Sistemi Bildirim Raporu’ndan, Alma Bildirimi ve Verme Bildirimi düzenlenebilmektedir. Oluşturulan XLS şablonu Ürün Takip Sistemine manuel olarak yüklenmektedir.