BANKA MODÜLÜNDE KUR FARKI FİŞİ OLUŞTURULMASI

BANKA MODÜLÜNDE KUR FARKI FİŞİ OLUŞTURULMASI

Banka modülü içerisindeki Servis/Dosya İşlemleri bölümüne Kur Farkı Oluşturma menüsü eklendi. Konu ile ilgili olarak Banka Genel Parametreleri ekranına Kur Farkı Muhasebe Kodu (Kar) ve Kur Farkı Muhasebe Kodu (Zarar) sahaları ilave edildi.

Banka 8.23 Güncellemeler

EVRAK NUMARALARININ VE BELGE TÜRLERİNİN MUHASEBE FİŞİNE AKTARILMASI

Banka modülü içerisinden fiş girişi yapılırken evrak numaralarının, belge türlerinin ve ödeme şekillerinin muhasebe fişine aktarılması ve e-defter kontrollerinin yapılması sağlandı.                 Evrak numarası olarak, satırdaki evrak numarası veya fişin evrak numarasının isteğe bağlı olarak muhasebe fişine aktarılabilmesi için Banka Genel Parametreleri ekranına “Muhasebe Satır Evrak No” parametresi ilave edildi.

BORDRO MODÜLÜNDE TEKNOKENT G.V İNDİRİMİ

Bordro istihdam parametrelerine Teknokent G.V. indirimi, doktoralı oranı ve doktorasız oranı seçenekleri eklendi. Personel sicil kartına Teknokent G.V. indirimi “0-Yok, 1-Doktoralı, 2-Doktorasız “ seçeneği eklendi. Genel parametre işaretlenir ve personel kartında 1-Doktoralı veya 2-Doktorasız seçeneklerinden biri seçilirse bu personel için parametrelerde belirtilen oran üzerinden gelir vergisi muafiyeti uygulanacaktır.