EXCEL’DEN MUHASEBE FİŞİNE TOPLU TRANSFER

Veri Aktarma modülünün “Servis / Excel Dosyasından Fişe Transfer Tanımı” bölümünden yapılan tanım dosyasına göre, fatura vb. evrakların yer aldığı Excel dosyasındaki satırların, yine Veri Aktarma modülünün “Aktarma İşlemleri / Excel Dosyasından Aktarım / Muhasebe Fişi Aktarımı” bölümünden muhasebe fişi olarak programımıza toplu aktarılması sağlandı. Örnek Excel ve tanım dosyaları da program dosyaları içerisinde yer alıyor. (Muh_Fatornek.xbt ve Muh_Fatornek.xls dosyaları)