ŞİRKET BİLGİLERİ POŞET BEYANNAMESİNDE 6 AYLIK SEÇENEĞİ

ŞİRKET BİLGİLERİ POŞET BEYANNAMESİNDE 6 AYLIK SEÇENEĞİ

Şirket Bilgileri modülü, Servis İşlemleri, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Şirket Genel Parametreleri, Beyanname Parametreleri sekmesinde yer alan Verilen Beyannameler bölümündeki “Poşet Beyannamesinin”, “Aralık” bölümüne 6-Aylık seçeneği eklendi.

STOK ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

STOK ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

Firmaların Ürün Takip Sistemine bulunacakları bildirim, programlarımız tarafından Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu XLS şablonuna uygun olarak, Stok modülümüzden Ürün Takip Sistemi Bildirim Raporu oluşturulmaktadır. Ürün Takip Sistemi Bildirim Raporu’ndan, Alma Bildirimi ve Verme Bildirimi düzenlenebilmektedir. Oluşturulan XLS şablonu Ürün Takip Sistemine manuel olarak yüklenmektedir.

MUHASEBE IV GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YENİ SAHALAR

MUHASEBE IV GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YENİ SAHALAR

Gelir Geçici Vergi  Beyannamesindeki, Vergi Bildirimleri sekmesine, Hasılat Esaslı Kazanç ve Hasılat Esaslı Vergiye Tabi Matrah eklendi. Kurum Geçici Vergi  Beyannamesinde ise Matrah Bildirimleri sekmesine Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (GVK.113 madde) sahası eklendi.