TRANSFER TABLOYA TRANSFER İŞLEMİNDE PARAMETRE YETKİSİ

TRANSFER TABLOYA TRANSFER İŞLEMİNDE PARAMETRE YETKİSİ

Transfer modülü için Şirket Bilgileri Modülünde Kullanıcı Parametreleri ekranı oluşturuldu. Transfer modülünde bulunan Genel Transfer / Transfer İşlemi menüsünde bulunan “Tablo Yeniden Oluşturulsun mu?”, ”Olmayan Kodlar Açılsın mı?” ve “Var Olan Kodlara İşlem Yapılsın mı?” parametrelerinin varsayılan değerleri ve değiştirilebilme yetkileri eklenen Transfer Kullanıcı Parametrelerinden düzenlenebilir.

TRANSFER ON-LİNE TRANSFER İŞLEMLERİ SAHA BOYU DÜZENLEMESİ VE PARAMETRE İLAVESİ

ON-LİNE TRANSFER İŞLEMLERİ SAHA BOYU DÜZENLEMESİ VE PARAMETRE İLAVESİ

Transfer modülünde yer alan On-Line Transfer işlemleri bölümündeki Fatura fişlerinin kriterlerinin belirlendiği ekranda Fatura No alanının saha boyu arttırıldı. Ayrıca fatura tiplerinin seçilebileceği F8-Parametreler butonu ilave edildi.

TRANSFER TERAZİ TİPİ SEÇENEĞİNE “2- DIGI” İLAVESİ

TERAZİ TİPİ SEÇENEĞİNE “2- DIGI” İLAVESİ

Stok Transfer modülü “Diğer işlemler/Terazi İşlemleri/PLU verilerinin dosyaya yüklemesi” kısmında Terazi Tipi seçeneğine “2- DIGI” eklendi. Bu seçenek işaretlenirse “TERAZIPLU.YDK” isminde uygun formatta dosya oluşturulması işlemi yapıldı.

Transfer 8.23 Güncellemeler

30-FIŞ AÇIKLAMASI SAHASININ TANIMLANABILMESI

Dosyadan Transfer İşlemi menüsünün altındaki Muhasebe Fiş Transferi işleminde ETA tanımlı dosyalar için tanım dosyasında “MUHF32-Fiş Açıklaması” sahasının kullanılarak “Fiş Açıklaması” bilgisinin de oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı. Not: Ayrıca Muhasebe Fiş Transferi ekranına Fiş Açıklaması sahası eklendi. ETA Tanımlı dosyalar için tanım dosyasından fiş açıklaması boş gelir ise veya tanımsız dosya tipleri için, belirtilen fiş açıklamasının oluşan fişlere aktarılabilmesi sağlandı.

Transfer 8.22 Güncellemeler

EVRİM PROGRAMINDAN ETA’YA MUHASEBE FİŞİ TRANSFERİ

Evrim programının oluşturduğu,  muhasebe verilerini içeren txt formatındaki dosyadan, muhasebe fişine fiş transferi yapılabilmesi sağlandı. Bu işlem Transfer modülü, Dosya Transferi / dosyadan Transfer İşlemi / Muhasebe Fiş Transferi bölümünden Metin Tipi 3-Evrim seçilerek ve ilgili dosya seçilerek yapılabilir.

IBM POS’A BİRDEN FAZLA FİYAT VE BARKOD AKTARIMI

Stok kartında tanımlanmış kaç adet fiyat ve barkod var ise, IBM Pos’a aktarım sırasında stok.gtf dosyasına iletilmesi sağlandı.