MUHASEBE IV KDV 1 BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

MUHASEBE IV KDV 1 BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV 1 Beyannamesi versiyonu BDP sisteminde 34 olarak güncellenmiştir. Güncelleme ile gelen değişikler:
• Matrah 1 sekmesinde bulunan “7326 SAYILI KANUNUN (6/2A) MADDESİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER” tablosu BDP’den kaldırıldı.
• Sonuç Hesapları sekmesinde “7326 Say.Kanun(6/2a) Maddesi Kap.İşlemler Nedeniyle Hesaplanan KDV” ve “Bu Dönemde Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” alanları BDP’den kaldırıldı.
• Ekler sekmesine “Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim Tablosu” BDP eklendi.
• Geçerli Beyannameler.xml listesinde beyanname versiyonu güncellendi.
• KDV1_34.xsd şema dosyası yüklendi.

Etiket(ler): , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın