FATURA E-FATURA DIŞ TİCARET İHRACAT KARTINA AİT SAHA BAŞLIKLARININ E-FATURA XML DOSYASINA İLAVESİ

İHRACAT KARTINA AİT SAHA BAŞLIKLARININ E-FATURA XML DOSYASINA İLAVESİ

Dış ticaret modülündeki ihracat kartına ait saha başlıklarının, kullanıcı tanımlı parametreye göre e-fatura xml dosyasına ilave edilmesi sağlandı. İhracat kartında teslimat adresi belirtilmişse, fatura adresi yerine teslimat adresi bilgilerinin e-fatura xml dosyasında kullanılması sağlandı. Fatura toplamına yansımayan masraf bilgilerinin de e-fatura xml dosyasına ilave edilmesi sağlandı. Dövizli faturada TL bilgileri ve vergi (kdv,ötv,ek vergi, vb.) değerleri olmadan sadece döviz bilgilerine göre e-fatura xml dosyası oluşturulabilmesi sağlandı.

FATURA E-FATURA DIŞ TİCARET E-FATURA DOSYASI GÖNDERİLEN İHRACAT FATURALARININ TEKRAR KAYIT EDİLEBİLMESİ

E-FATURA DOSYASI GÖNDERİLEN İHRACAT FATURALARININ TEKRAR KAYIT EDİLEBİLMESİ

GİB’e gönderilen ihracat e-faturalarının XML dosyası değiştirilmeden faturanın tekrar kayıt edilebilmesi sağlandı. Belge yanıtının On-Line gönderim kullanılmadan da sorgulanabilmesi sağlandı. Sorgulama sonucu belge yanıtına bağlı olarak, ihracat referans takip numarası, gümrük beyanname numarası ve fiili kapama (intaç) tarihi sahalarının entegratör sunucusundan getirilmesi sağlandı.

FATURA E-FATURA DIŞ TİCARET FATURA DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ İÇİN BAĞLANTISIZ KAYIT OLUŞTURABİLME

FATURA DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ İÇİN BAĞLANTISIZ KAYIT OLUŞTURABİLME

Fatura ekranındaki dış ticaret bilgileri bölümüne Kapanış Tarihi (intaç) ve Dosya Durumu (özel) sahaları ilave edildi. Dosya durumu “1-Açık” olarak belirtilirse diğer modüllere entegre bağlantı yapılmadan fatura kayıt edilmesi sağlandı. Dosya durumu “0-Kapandı” olarak belirtilmişse, kapanış tarihine göre diğer modüllere entegre bağlantıların yapılması sağlandı.

FATURA II FATURA MASRAF DEĞERLERİNİN FİŞ TOPLAMINI ETKİLEMEDEN SATIRLARA DAĞITILMASI

FATURA MASRAF DEĞERLERİNİN FİŞ TOPLAMINI ETKİLEMEDEN SATIRLARA DAĞITILMASI

Fatura II modülü içerisindeki genel masraf saha başlık tanımları ekranındaki, yansıtma şekli sahasına “4-Yansıtma yapma” seçeneği eklendi. Fatura ekranındaki F8-Detay menüsüne “Yansımayan Masrafları Satırlara Dağıt” işlemi eklendi. Böylelikle genel masraflar gridindeki yansımayan masraflar toplamının satır tutarlarına ilave edilerek dağıtılması sağlandı.

FATURA İHRAÇ KAYITLI FATURALARDA KDV TUTARININ CARİ BORCUNA EKLENMEMESİ

İHRAÇ KAYITLI FATURALARDA KDV TUTARININ CARİ BORCUNA EKLENMEMESİ

İhraç Kayıtlı Elektronik Faturalarda KDV tutarının cari kartına işlenmemesi sağlandı. Kesilen entegre muhasebe fişlerinde ise KDV tutarının “Diğer KDV” adlı hesaba kaydedilmesi yönünde değişiklik yapıldı.

FATURA FATURADA BELGE TİPİNİN DEFAULT DEĞERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

FATURADA BELGE TİPİNİN DEFAULT DEĞERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Fatura modülü kullanıcı parametreleri ön değerler sayfasına Perakende Satış Fişi Ön Değerleri parametresi ilave edildi. Bu bölümde seçilen fiş tipi için, fatura girişinde Belge Tipi 3-OKC Fişi gelmesi sağlanır. Ayrıca parametrede cari kodu belirlendi ise Cari kodu otomatik olarak faturaya gelir.

E-DEFTER DOSYA SAKLAMA SİSTEMİ

DOSYA SAKLAMA SİSTEMİ

GİB tarafından yayımlanan (V 1.5) E-Defter Uygulama Kılavuzundaki yeni yönteme göre dizin yapısının oluşturularak dosyaların saklanması sağlandı. Eski dosyaların yeni sisteme göre saklanabilmesi için E-Defter modülünde Servis Dosya İşlemleri E-Defter Dosya Arşivleme bölümünden işlem yapılmalıdır. İşlem sonrasında e-defter dosyalarının yeni saklama dizinine aktarımı tamamlanmış olur.