E-ARŞİV FATURA PORTAL UYGULAMASI

E-ARŞİV FATURA PORTAL UYGULAMASI

GİB E-Arşiv Fatura Portal entegrasyonu için “E-Arşiv Fatura Portal Uygulaması” opsiyonu eklendi. Portal entegrasyonunun doğru şekilde çalışabilmesi için “E-Fatura Uygula” parametresi kapalı ve faturada Belge Tipi: “6-E-Arşiv (Portal)” olarak belirtilmesi gerekmektedir. Her bir faturanın entegratöre gönderilmesi aşamasında GİB tarafından mükellef firmanın tanımlı (interaktif) olan cep telefon numarasına SMS doğrulama şifresi gönderilir, ETA tarafında gelen ekrana onaylama yapılarak fatura gönderimi tamamlanmış olacaktır. Fatura doğrulaması yapılmadığı durumlarda GİB portalında taslak fatura olarak kalmaktadır.

E-DEFTER DOSYA SAKLAMA SİSTEMİ

DOSYA SAKLAMA SİSTEMİ

GİB tarafından yayımlanan (V 1.5) E-Defter Uygulama Kılavuzundaki yeni yönteme göre dizin yapısının oluşturularak dosyaların saklanması sağlandı. Eski dosyaların yeni sisteme göre saklanabilmesi için E-Defter modülünde Servis Dosya İşlemleri E-Defter Dosya Arşivleme bölümünden işlem yapılmalıdır. İşlem sonrasında e-defter dosyalarının yeni saklama dizinine aktarımı tamamlanmış olur.

E-FATURA E-FATURA XML DOSYASINDA YENİ SAHALAR

E-FATURA XML DOSYASINDA YENİ SAHALAR

E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki Fiş Başlık Açıklama Bilgileri grubu içerisine “Eski Bakiye Tutarını Ekle”, “Fatura Toplamını Ekle” ve “Yeni Bakiye Tutarını Ekle” parametreleri ilave edildi.

E-FATURA LİSTELEME YÖNTEMİ

LİSTELEME YÖNTEMİ

Gönderme ekranına “Listeleme Yöntemi” seçeneği eklendi. Yöntem olarak “2-Veritabanından Oku” seçildiğinde, fatura sayısı fazla olan durumlarda ekranın daha hızlı dolması sağlandı. Bu seçeneğe default değer verilebilmesi için E-Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranına E-Fatura Listeleme Yöntemi parametresi ilave edildi.

• Faturaların entegratör sunucusuna gönderilmesi esnasında, faturanın sunucuya iletilip iletilmediği tekrar sorgulanarak, durum kodunun “4-GÖNDERİLDİ” olarak işlenmesi sağlandı.
• Faturaların entegratör sunucusundan alınması esnasında, faturanın sunucudan başarılı olarak indirilmesi sonrası, sunucuya okundu bilgisinin gönderilmesi sağlandı.
• Gelen faturaları onaylama ekranında F5-Güncelle tuşu ile entegratör sunucusu üzerinden faturaların gönderilme zamanının çekilmesi ve böylelikle ticari faturaların gönderilme zamanına göre yanıtlanabilmesi sağlandı.
• Gelen faturaların yüklenmesi işleminde, kalem indirimlerin detaylı olarak işlenmesi sağlandı.
• E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki fiş kalem açıklamalarına, paket kart bilgileri ilave edildi.
• E-Fatura bilgileri ekranındaki taşıyıcı firma bilgilerinin, tanımlı kargo firmaları listesinden seçilebilmesi sağlandı.
• E-Fatura Genel Parametreler Açıklama Bilgileri sekmesinde yer alan “Fiş Başlık Açıklaması” ve “Fiş Kalem Açıklaması” sahaları ikişer adete çıkartıldı.
• E-Fatura Genel Parametreleri Fiş açıklamaları ekranına “Eski Bakiye, Yeni Bakiye ve Fatura Toplamı Ekle” parametreleri ilave edildi.
• E-Fatura Genel Parametreleri Kalem açıklamaları ekranına “Seri Kart Kodu Ekle” parametresi ilave edildi.
• Fatura içerisinde fiyat ve tutar sıfır ise, e-fatura veya e-arşiv faturasına dönüştürme işlemi yapılması sağlandı.
• E-Fatura Genel Parametreleri Diğer Bilgiler ekranına “Kalem İndirimlerini Detaylı Yaz” parametresi ilave edildi. Bu şekilde birden fazla kalem indirimin e-fatura da görülebilmesi sağlandı. Şema dosyaları bu işleme göre güncellendi.
• E-Fatura Genel Parametreleri Diğer Bilgiler ekranına “Paket Detaylarını Yazma” parametresi ilave edildi. Bu parametre yardımı ile paket kartı kullanımında detayların yada paket satırının yazılabilmesi sağlandı.
• E-Fatura Genel Parametreleri Fiş açıklamaları ekranındaki Detay Açıklamaları Ekle parametresine “3-Açıklamaları Başlıkları İle ayraçsız Ekle” seçeneği ilave edildi. Bu seçenek ile özel hastanelerin istediği formattaki bilgilerin Fatura Genel Açıklamalar bölümünden alınması sağlandı.
• E-Fatura modülü Gelen faturaları onaylama ekranında toplu yazdırma işleminin yapılması sağlandı.
• Onay Bekleyen Faturalar ekranındaki Belge yanıtı sahasına “3-Otomatik Kabul Edildi” seçeneği ilave edildi. Bu seçenek ile onaylama süresi geçen faturalar 3-Otomatik Kabul Edildi yapılıyor ve Kabul klasörüne otomatik taşınıyor.
• E-Fatura bilgileri ekranının genel sekmesindeki belge profili (Senaryo) sahasına 3-Yolcu Beraber Eşya (TaxFree) ve 4-İhracat seçenekleri eklendi.
• Belge profili 3- Yolcu Beraber Eşya olan e-faturalar için uyruk kodu, pasaport numarası ve pasaport veriliş tarihi sahaları eklendi.
• E-Fatura bilgileri ekranının e-Arşiv sekmesindeki Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) bilgileri, e-faturada da kullanılabilmesi amacıyla ödeme sekmesine alındı. ÖKC bilgilerine fiş saati ve fiş tipi sahaları eklendi.
• E-Fatura şema dosyaları yukarıdaki değişikliklere göre güncellendi. Faturaların güncellenen şema dosyaları ile düzgün görüntülenmesi için, görüntüleyici (Browser) programlarında gerekli tadilat işlemleri yapıldı.
• E-Fatura modülünün ServisSabit Tanımlarİşletme Bilgileri ekranına, Yolcu beraber eşya(Taxfree) faturalarında kullanılmak üzere, Vergi iadesinin yapılacağı aracı kurum bilgileri eklendi.
• E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki diğer bilgiler sekmesine, İhracat faturalarında kullanılmak üzere, yabancı firmanın ilgili ülkedeki kayıtlı unvanın alınacağı saha seçimi için unvan sahası eklendi.
• E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki vergi bilgileri sekmesine, fatura tiplerine göre default vergi istisna kodları eklendi.
• E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki e-Arşiv bilgileri sekmesinde, Ödeme kaydedici cihazlar için ÖKC kullanımı ve default fiş tipi parametreleri ilave edildi. ÖKC bilgilerinin kullanıcı bazlı olarak da tanımlanabilmesi sağlandı.
• Tevkifatlı e-faturalarda belge tipi olarak 1-İade seçeneğinin de kullanılabilmesi sağlandı.
• Gelen/Giden e-fatura dosyalarının yüklenmesi işleminde, fatura oluşturulduktan sonra muhasebe fişinin yazdırılabilmesi sağlandı

E-FATURA DÖNÜŞTÜRÜLEN FATURALARIN DÖVİZLİ BELGE TİPİNİN BELİRTİLEBİLMESİ

DÖNÜŞTÜRÜLEN FATURALARIN DÖVİZLİ BELGE TİPİNİN BELİRTİLEBİLMESİ

E-Fatura/E-Arşiv Dönüştürme ekranına, dönüştürülen faturaların Dövizli Belge tipinin belirtilebilmesi için “Dövizli Belge” seçeneği ilave edildi.

E-FATURA “BAĞLANTILI İRSALİYELERİ FATURALAŞTI YAP” SEÇENEĞİ

“BAĞLANTILI İRSALİYELERİ FATURALAŞTI YAP” SEÇENEĞİ

Yüklenen fatura ile bağlantılı irsaliyelerin faturalaştı pozisyonuna getirilmesi sağlandı. E-Fatura Yükleme ekranına, “Bağlantılı İrsaliyeleri Faturalaştı Yap” seçeneği ilave edildi.

E-FATURA GENEL İNDİRİM VE GENEL MASRAFLARIN DETAYLI GÖSTERİLMESİ

GENEL İNDİRİM VE GENEL MASRAFLARIN DETAYLI GÖSTERİLMESİ

E-Fatura Genel Parametreler ekranına, “Genel İndirimleri Detaylı Yaz” ve “Genel Masrafları Detaylı Yaz” parametreleri ilave edildi. Bu parametreler HAYIR olarak seçilirse, eskiden olduğu gibi genel indirimler toplamı tek bir grubu içerisinde ve genel masraflar toplamı tek bir grubu içerisinde gösterilir. EVET olarak işaretlenirse her bir genel indirim veya masraf satırı için ayrı ayrı grubu oluşturulur.