MUHASEBE IV – İŞLETME İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Muhasebe IV ve İşletme modüllerinde yer alan Muhtasar Beyanname Dökümü ekranının Ekler sekmesine İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim bölümü eklendi. İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim bölümüne otomatik değer getirebilmek için öncelikle Bordro Modülü  Servis  Beyanname İşlemleri Muhtasar Beyanname Değer Oluşturma ekranından gerekli değer oluşturma işlemleri yapıldıktan sonra Muhtasar Beyanname Dökümü ekranına gelerek beyanname oluşturma işlemleri yapılmalıdır.

MUHASEBE IV-İŞLETME FATURA BİLGİLERİNİN BİR SONRAKİ DÖNEME TAŞINMASI

FATURA BİLGİLERİNİN BİR SONRAKİ DÖNEME TAŞINMASI

Geçici vergi beyannamesi, fatura bilgileri bölümündeki Matbaa/Noter VKN/TCKN bilgilerinin tekrar yazılmaması ve bir önceki dönemden aktarılabilmesi için bu bölüme Önceki Dönemden Değer Getir butonu eklendi.

İŞLETME TAM, KISMİ VE DİĞER İSTİSNALARDAKİ KOD BÖLÜMLERİNE BUTON KONULUP SEÇİLEBİLMESİ

TAM, KISMİ VE DİĞER İSTİSNALARDAKİ KOD BÖLÜMLERİNE BUTON KONULUP SEÇİLEBİLMESİ

İşletme Defteri, KDV Beyannamesi, KDV 1 Beyannamesi Dökümü, İstisnalar, Diğer İade sekmesindeki Tam, Kısmi ve Diğer İstisnalardaki kod bölümlerine buton konulup seçilebilmesi sağlandı.

İşletme 8.24 Güncellemeler

 

TAM, KISMİ VE DİĞER İSTİSNALARDAKİ KOD BÖLÜMLERİNE BUTON KONULUP SEÇİLEBİLMESİ

İşletme Defteri, KDV Beyannamesi, KDV 1 Beyannamesi Dökümü, İstisnalar, Diğer İade sekmesindeki Tam, Kısmi ve Diğer İstisnalardaki kod bölümlerine buton konulup seçilebilmesi sağlandı.

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLER EKRANINDA DÜZENLEME

İşletme defteri, Gelir Vergisi Beyannamesi ekinde bulunan ”Kesinti yoluyla ödenen vergiler” ekranına F5 Tablo oluştur ile değerlerin otomatik olarak MBO modülünden alınarak doldurulması sağlandı.

Soru: BA/BS Formu bilgileri Fatura modülünden alınıyor. Aylık 8.000,00 TL’yi geçmeyen alış/satışlar için Diğer Müşteriler ve Diğer Satıcılar Cari kartları açılmış. Bu carilere yapılan alış ve satışların BA/BS formunda Diğer mal ve hizmetler sahasında çıkması nasıl sağlanır?

Cevap:
Muhasebe IV/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler’de Bildirim Veri Toplama Şekli 1-Fatura Kayıtları seçilir. Satış İşlem parametreleri sayfasında Diğer Mal ve Hizmet Satışları için açılan Cari kart seçilir, Alış işlem parametreleri sayfasında Diğer Mal ve Hizmet Alışları için açılan Cari kart seçilir. Program bu sayfalarda belirtilen Cari kartları 8.000,00 TL’ yi geçse bile BA/BS formunda Diğer Mal ve Hizmetler Toplamı sahasına ekler.