TRANSFER ON-LİNE TRANSFER İŞLEMLERİ SAHA BOYU DÜZENLEMESİ VE PARAMETRE İLAVESİ

ON-LİNE TRANSFER İŞLEMLERİ SAHA BOYU DÜZENLEMESİ VE PARAMETRE İLAVESİ

Transfer modülünde yer alan On-Line Transfer işlemleri bölümündeki Fatura fişlerinin kriterlerinin belirlendiği ekranda Fatura No alanının saha boyu arttırıldı. Ayrıca fatura tiplerinin seçilebileceği F8-Parametreler butonu ilave edildi.

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR

 

• Stok kartı Diğer Bilgiler Kart Özellikleri bölümüne Tartılabilir Ürün sahası ilave edildi.
• Stok kartı Diğer Bilgiler sayfasına OKC Bilgileri bölümü ilave edildi. Bu bölüme PLU No, Departman No, Cihaza Gönderilmesin parametreleri ilave edildi. Departman No sahası boş ise, departman numarası eski mantığa göre Özel Kod-5 sahasından okunmaya devam edildi.
• ÖKC modülü içerisindeki PLU Verilerinin Cihaza Yüklenmesi ekranına PLU No Kullanımı parametresi ilave edilerek cihaza gönderilecek PLU numaralarının, ekrandan belirtilen numaradan itibaren otomatik olarak ilerletebilmesi veya stok kartından alınması sağlandı.
• ÖKC modülünde HUGIN marka cihazlarla çalışılabilmesi sağlandı. (Bu cihazlar satış bilgilerini geri vermediği için sadece PLU gönderimi yapılabilmektedir.)

MUHASEBE IV – İŞLETME İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

İSTİHDAMIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Muhasebe IV ve İşletme modüllerinde yer alan Muhtasar Beyanname Dökümü ekranının Ekler sekmesine İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim bölümü eklendi. İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim bölümüne otomatik değer getirebilmek için öncelikle Bordro Modülü  Servis  Beyanname İşlemleri Muhtasar Beyanname Değer Oluşturma ekranından gerekli değer oluşturma işlemleri yapıldıktan sonra Muhtasar Beyanname Dökümü ekranına gelerek beyanname oluşturma işlemleri yapılmalıdır.

MUHASEBE IV CARİ KARTIN VERGİ HESAP NUMARASINA GÖRE GRUPLANABİLMESİ

CARİ KARTIN VERGİ HESAP NUMARASINA GÖRE GRUPLANABİLMESİ

Muhasebe IV Kullanıcı Parametrelerindeki “Cari Özel Kart No’ya Göre Gruplama” parametresinin kullanımı değiştirilmiştir. Bu parametreye eklenen “2-V.H.N T.C.K.N” seçeneği ile Vergi Hesap Numarası aynı olan cari kartlar Vergi Hesap Numarasına göre, T.C. Kimlik Numarası aynı olan cari kartlar ise T.C. Kimlik Numarasına göre gruplanarak işlem yapılabilmektedir.