Transfer 8.22 Güncellemeler

EVRİM PROGRAMINDAN ETA’YA MUHASEBE FİŞİ TRANSFERİ

Evrim programının oluşturduğu,  muhasebe verilerini içeren txt formatındaki dosyadan, muhasebe fişine fiş transferi yapılabilmesi sağlandı. Bu işlem Transfer modülü, Dosya Transferi / dosyadan Transfer İşlemi / Muhasebe Fiş Transferi bölümünden Metin Tipi 3-Evrim seçilerek ve ilgili dosya seçilerek yapılabilir.

IBM POS’A BİRDEN FAZLA FİYAT VE BARKOD AKTARIMI

Stok kartında tanımlanmış kaç adet fiyat ve barkod var ise, IBM Pos’a aktarım sırasında stok.gtf dosyasına iletilmesi sağlandı.

Stok 8.22 Güncellemeler

TOPLU FİYAT DEĞİŞTİRMEDE KDV AYIRMA İŞLEMİ

Stok modülü Servis / Dosya İşlemleri / Stok Toplu Fiyat Değişikliği bölümünde fiyatların değiştirilmesi sırasında KDV ayırma işlemi yapılabilmesi sağlandı. İlgili stok ve fiyat üzerinde iken Ctrl+L tuşları ile veya  Mouse’un sağ tuşuna basılınca ekrana gelen menüden KDV Ayıkla seçilirse KDV ayırma işlemi yapılabilir. Ayrıca toplu olarak KDV ayırma işlemi yapılmak istendiğinde  “F3-Toplu KDV Ayır” tuşu ile tüm satırlara ait fiyatlardan toplu olarak KDV ayırma işlemi yapılabilmesi sağlanır.

Satın Alma / Teklif Yönetimi 8.22 Güncellemeler

SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ MODÜLÜ SEÇENEĞİNİN İLAVESİ

Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülünde “Dosyadan Fişe Transfer” “Fişten Dosyaya Transfer” işlemlerinin yapılabilmesi için, Veri Aktarma modülü Dosyadan Fişe Transfer ve Fişten Dosyaya Transfer bölümlerindeki modül seçeneklerine Satın Alma ve Teklif Yönetimi Modülü ilave edildi

Muhasebe4 8.22 Güncellemeler

TEVKİFAT TANIM LİSTESİNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV modülünde, Beyannameler / KDV Hesapları / Tevkifat Matrah Hesapları ekranında işlem türünde butona basılınca açılan tevkifat tanım listesinde 19. sıradaki kodu 619 olan tevkifatta oranın 5/10 olması sağlandı.

”ÖDEME YAPILAN MUKİMİ OLDUĞU ÜLKE KODU” KOLON İLAVESİ

Muhtasar beyannamesinde ödemelere ilişkin bildirim sayfasında ”Ödeme Yapılan Mukimi Olduğu Ülke Kodu” kolunu ilave edildi.

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER SEKMESİNİN İLAVESİ

Muhasebe IV’de, Geçici Vergi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi dökümü (kurum) kısmına “kanunen kabul edilmeyen giderler” sekmesi ilave edildi.

KDV TEVKİFATI SAHASINDAKİ SEÇİM LİSTESİNE “0-YOK” SEÇENEĞİNİN İLAVESİ

Muhtasar Beyannamesi, Muhtasar Beyanı Tanımı, Ödemelere İlişkin Bildirim ve Ortak Tanımlar bölümlerinde bulunan KDV Tevkifatı sahasındaki seçim listesine “0-Yok” seçeneği ilave edildi.

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV, İndirilecek KDV Listesinde, e-Fatura olarak girilen kayıtların numaralarının tamamının Sıra No bölümüne atılması sağlandı.

Muhasebe 8.22 Güncellemeler

DEFTER-İ KEBİRDE YARDIMCI HESAPLARIN İSİMLERİNİN YAZDIRILMASI

Defter-i Kebirde yardımcı nihai hesapların isimlerinin yazdırılması ile ilgili düzenleme yapıldı. Saha boylu büyük defter raporuna “HESAP İSMİ” kolonu eklendi. Kullanıcı isterse bu kolonu raporda açabilir, yerini değiştirerek hesap kodunun yanına alabilir.

MUHASEBE BELGE TÜRÜNÜN ETASQLFORM’DAN YAZDIRILMASI

Muhasebe fiş ve kalemlerde bulunan belge türü sahası kodunun ETASQLFORM’dan yazdırılması sağlandı.

İrsaliye 8.22 Güncellemeler

İRSALİYE EKRANINDAN E-FATURA YAZDIRILMASI

İrsaliye üzerinde Yazdır butonunun altından “Fatura Yazdır” seçilip Fatura yazdırma işlemi yapmak isteyince, Fatura e-Fatura ise engellenmesi sağlandı. Ayrıca, e-Fatura kullanıcı parametrelerindeki “E-Fatura Yazdırma” parametresine bağlı olarak çalışması sağlandı.

TEKLİ YA DA TOPLU FATURALAMADA E-FATURALARIN YAZDIRILMAMASI

İrsaliye modülünden tekli ya da toplu faturalamada, e-Faturaların yazdırılmaması sağlandı.

FATURA TARİHİNİN BAZ ALINARAK MUAFİYET GÜNÜNÜN HESAPLANMASI

İrsaliyeleri toplayarak faturalama yapıldığında, Fatura tarihinin baz alınarak muafiyet gününün hesaplanması sağlandı.

Fatura / İrsaliye / Sipariş / Satın Alma v8.22 Güncellemeler

STOK FİYAT ANALİZ EKRANINDA FİŞ VADE TARİHİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

İlgili fişlerde bulunan Stok Fiyat Analiz Ekranı, Hareket Fiyatları bölümüne vade tarihi eklendi. Öncelikli olarak stok hareketinin vadesinin görüntülenmesi, stok hareketinin vadesi boş ise ve kaynak program fatura veya irsaliye modülleri ise kaynak fişe ait fiş vade tarihinin görüntülenmesi sağlandı.

VERGİLER TOPLAMI VE ÖDENECEK VERGİLER SAHASINDA DÜZENLEME

İlgili fişlerde Toplamlar sayfasında KDV, ÖTV ve Ek Vergiler gibi tüm vergilerin toplamının görüntülenmesi sağlandı. Bu sayfada ki Ödenecek Vergiler sahasında ise Vergiler Toplamından varsa indirilecek ek vergilerin düşülerek kalan rakamın görüntülenmesi sağlandı.