Çek/Senet 8.23 Güncellemeler

EVRAK NUMARALARININ VE BELGE TÜRLERİNİN MUHASEBE FİŞİNE AKTARILMASI

Çek/Senet modülü içerisinden fiş girişi yapılırken evrak numaralarının, belge türlerinin ve ödeme şekillerinin muhasebe fişine aktarılması ve e-defter kontrollerinin yapılması sağlandı.                 Evrak numarası olarak, portföy numarası, çek numarası veya fişin evrak numarasının isteğe bağlı olarak muhasebe fişine aktarılabilmesi için Çek/Senet Genel Parametreleri ekranına                 “Çek Muhasebe Satır Evrak No” , “Senet Muhasebe Satır Evrak No”ve parametresi ilave edildi.