ETAV8SQL / ETASQL TEKNİK NOTLAR

GENEL
Bağlantı 1
Bağlantı 1 (Detay)
Dinamik Excel Bağlantısı
Tek Ekrandan Toplu Değer Aktarma
Hızlı Ulaşım Menüsünü Kendiniz Oluşturun
Kart Listelerinin Özelleştirilmesi
Görüntüleme Ekranında Ayarlamalar Yapılması
Hareket ve Kart Listelerinde Detay Bilgiye Ulaşma
Fonksiyon ve Kısayol Tuşlarıyla Çalışma
Klavye ile Çalışma
Liste ve Raporlarda Saha Boylarının Kaydedilmesi
Müşterilerimiz için SQL Sorgu Örnekleri
Mouse Kullanmadan Fonksiyon Tuşlarıyla İşlem Yapabilme
Yeni Şirket Açmadan Aynı Şirkette Sınırsız Yıl Takibi
BANKA
Banka Ekstrelerinin Excel’den Aktarılması
IBAN No Bilgisinin Tanımlanması
Banka Ekstrelerinin Banka Fişine Aktarılması
BORDRO
05084 ve 85615 Nolu Teşvik Kanunu Uygulaması
4447 Nolu Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulaması
4857 Nolu Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulaması
5510 Nolu Kanun Uygulaması
5921 Sayılı Kanun Uygulaması
Asgari Geçim İndirimi Uygulaması
Bireysel Emeklilik ve Özel Emeklilik Sigortası
Bordro – İşletme Entegrasyonu
Bordro – Muhasebe Entegrasyonu
Bordro Uygulamaları
Doküman Sihirbazı DocMage’in Kullanımı
IBAN No Bilgisinin Tanımlanması ve Rapor Alınması
İhbar Tazminatı Hesaplama
Kıdem Tazminatı Hesaplama
Ödeneklerde Netten Brüte İşleminde Kolaylıklar
Personel Bazında Bordro-Muhasebe Entegrasyonu
6111 Sayılı Kanun Istihdam Teşvik İndirimi
PDKS’den Puantaj Bilgilerinin Transfer İşlemi
Aynı Şirket Üzerinde Birden Fazla Şube Takibi
Belirsiz/Belirli Süreli İş Sözleşmesi, İbraname ve Çalışma Belgesi Raporları
Birden Fazla Mükellefin Kayıtlarının Muhasebe veya İşletmeye Otomatik Aktarılması
Birden Fazla Şirket İçin Toplu Raporlama
Eş ve Çocuk Bilgilerinin Takibi
Kart Listesi Ekranında Detaylı Arama
Personel Sicil Kartında Puantaj İşlemi
Puantaj Kartından Ücret Pusulası Dökülmesi
Raporların Tek Tuşla Excel’e Aktarılması
Toplu İhbar ve Kıdem Tazminatı Maliyetleri Raporu
Tüm İstihdamı Teşvik Kanunlarının Takibi ve Raporlamalar
CARİ
Banka Ekstrelerinin Excel’den Aktarılması
IBAN No Bilgisinin Tanımlanması
Kara Liste Uygulaması
SMS Bağlantısı
Cari Kartlarında Uyarı Mesajları
Raporların E-Posta Olarak Gönderilmesi
CARİ II
Cari Bazlı Fiyat Tanımları
Cari Stok Fiyat Paketlerinde Toplu Fiyat Değiştirme
ÇEK SENET
IBAN No Bilgisinin Tanımlanması
Kısmi Tahsilat İşlemleri
Toplu Çek/Senet Oluşturma
DEMİRBAŞ
Demirbaş – Muhasebe Entegrasyonu
ETASQLFORM
ETASQLFORM ile Barkod Yazdırma
Dizaynlarda Farklı Font’lu Yazı Tipi Kullanımı
Doküman Düzenleyicisi ile Resim Kullanma
FATURA
Fatura Üzerinde Toplu Fiyat Güncelleme
Müstahsil Makbuzu
Toplu Fatura Kesme
Faturadan BA BS İçin Uygun Fişler
Fatura İçindeyken Stok ve Cari Kartlarının Değiştirilmesi
Fatura İşlerken Anında Kar/Zarar Analizi
Fatura Keserken Stokların Toplu Seçilmesi
Fatura Üzerinde Fiyatların Toplu Değiştirilmesi
Kapalı Faturalarda Tahsilat Girişi
Kolay Fiyat Analizi
Rapor Menülerinde Listeleme Aralıklarını Pratik Kullanın
Stok Kartlarındaki Fiyatların Formüller ile Güncellenmesi
FATURA II
Paket Kartları Kullanımı
İŞLETME DEFTERİ
Fiş Cambazı İşletme Defteri’nde
Kredi Kartı İşlemlerinin KDV Beyannamesine Otomatik Çekilmesi
Geçici Vergi Değerlerinin Aktarılması
Yıllık Gelir Vergi Beyannamesi Hazırlanması
Fiş Cambazı ile Kolay ve Hızlı Evrak İşlenmesi
Fiş İçerisine Girmeden Ayrıntılı Hareketlerin Görülmesi
İşletme Hesap Özetinin Dönemsel Olarak Saklanabilmesi
KDV Beyannamesinin Otomatik Oluşturulması
Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Listenin Serbest Meslek Makbuzlarından Hazırlanması
Muavin Hareket Bilgisini Hesap İçine Girmeden Görebilme
Muhtasar Beyannamesinin Otomatik Oluşturulması
Otomatik Kredi Kartı İşlemleri
Raporların Farklı Formatta Basılması ve E-posta Gönderilmesi
İRSALİYE
Subelere Gonderilen Irsaliyelerin Firmanin Merkezine Faturalanmasi
KUR TAKİBİ
İnternetten Kur Güncelleme
İki Tarih Arasi Toplu Kur Güncellenmesi
MUHASEBE
Açıklamaların Kopyalanması
BA/BS Formunda İskontolu Fiş Girişi
Bağlantı-2 Sahasının Kullanımı
Bağlı KDV Hesapları ve Fiş Kapama Bilgileri ile Hızlı Fiş Girişi
Banka Ekstrelerinin Excel’den Aktarılması
Bilanço ve Gelir Tablosunun Kaydedilerek Geçmiş Dönemlerin Basılması
Döner Sermayeye Ait Fiş Dökümü Alınması
Fiş Cambazı : Fiş Girişinde Büyük Kolaylık
Fiş Kontrol Listesi
Fiş Listesi ve Hesap Listesi Ekranında Fiş Ayrıntılarının Görüntülenmesi
Hızlı Hesap Kodu Seçimi
Muhasebe Fişi İçerisinde Fiş Saha Tanımlarını Değiştirme
Muhasebe Fişinde Satırların Toplanması
Muhasebe Fişinden Kaynağa Erişim
Muhasebede Fiş Birleştirme
Personel Bazında Bordro-Muhasebe Entegrasyonu
Açılış ve Kapanış Fişlerinin Elle Girmeden Program Tarafından Oluşturulması
BA/BS Formunun Fatura Modülü Olmadan Muhasebe Fişlerinden Oluşturulabilmesi
Bağlı KDV İşlemleri
Banka Hareketlerinin Excel’den Otomatik Aktarımı
Bilanço ve Gelir Tablosunun Dönemsel Olarak Saklanması
Defter Dökümlerinde Saha Yerlerinin Düzenlenmesi
Dönem Sonu Envanteri Raporunun Muhasebe Modülünden Alınması
Farklı Tarihli Evrakların Tek Fişe Girilmesi
Fiş Cambazı İle Kolay ve Hızlı Evrak İşlenmesi
Hızlı Hesap Planı Oluşturulması
Muavin Bilgisini Hesap İçine Girmeden Alabilme
Muhasebe Fiş Listesinde Fiş İçerisine Girmeden Ayrıntıların Görülmesi
Muhasebe Fişi İçerisinden Ek Cari Kart Tablosuna Kayıt Ekleme
Muhasebe Fişi İçerisinden Muavin Alma ve Düzeltme
Muhasebe Fişlerinde Açıklamaların Saklanması
Muhasebe Fişlerinde Mükerrer Evrak No Kontrolü Yapılması
Muhasebe Hesaplarının Çalışma Tiplerinin Belirlenmesi
Program İçindeki Bilgilere ve Evraklara Kolay Erişim
Raporların Excel’e Tek Tuşla Aktarılması ve Excel’in Otomatik Açılması
Raporların Farklı Formatlarda Dökümlerinin Alınması ve E-Posta İle Gönderilmesi
MUHASEBE IV
Asgari Geçim İndirimi Tutarının Muhtasar Beyanname’ye Getirilmesi
BA/BS Detay Raporu
BA/BS Formu Verilerinin Muhasebe ve Fatura Fişlerinden Taşınması
BA/BS Formunda İskontolu Fiş Girişi
İndirilecek KDV Listesi
KDV1’de İndirilecek KDV’nin Oranlara Göre Getirilmesi
Kesin Mizan Bildirimi
Kurumlar Vergi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar
Paketleme İşlemi İçin Doldurulacak Sahalar
Yıllık Gelir Vergi Beyannamesi Hazırlanırken Dikkat Edilecek Noktalar
Faturadan BA BS İçin Uygun Fişler
Faturadan Müstahsil Makbuzlarının Muhtasara Transferi
Muhasebe Fişinden Mustahsil Makbuzlarının Muhtasara Transferi
BA/BS Formlarının Toplu Olarak Hazırlanması
BA/BS Formlarının ve Beyannamelerin BDP’ye İhtiyaç Duyulmadan Paketlenmesi
Kar/Zarar ve Bilanço/Gelir Tablosu Bilgilerinin Geçici Vergi Beyannamesine Otomatik Aktarılması
Muhasebe Fişlerinden Değerlerin Muhtasar Beyannamesine Otomatik Aktarılması
Muhasebe ve İşletme Fişlerinden Değerlerin KDV Beyannamesine Otomatik Aktarılması
Yansıtma, Vergi Karşılık Ayırma ve Kapatma İşlemlerinin Otomatik Yapılması
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim
MBO
Defter Tasdikleri İçin Noter Bilgileri Dökümü
Muavin Bilgisini Hesap İçine Girmeden F6-Kart Listesinden Alabilme
Muavin Bilgisini Hesap İçine Girmeden F7-Fiş Listesinden Alabilme
Mükellef Kartlarına Tekli/Toplu Otomatik Makbuz Kesilmesi
Mükellefe Ait Kira Bilgilerinin Saklanması ve Raporlanması
Mükelleflerle Tüm Borç/Alacak İlişkilerinin Takibi
Raporların Excel’e Tek Tuşla Aktarılması ve Excel’in Otomatik Açılması
Sabit Dilekçeler
RENK/BEDEN
Renk/Beden ve Farklı Boyutlu Mal Takibi
SATIN ALMA
Satın Alma Toplu Alım Talep Fişi
SİSTEM YÖNETİMİ
Rakam Formatlarının Kullanıcı Tarafından Belirlenmesi
Şirket Açarken Şablon Kullanımı
Depo Bağlantılı Yetki Tanımları
Kayıt Bilgisi Raporları
Kullancıların Yaptıkları İşlemlerin Log Takibi ile İzlenmesi
Kullanıcı Yetki Tanımları
STOK
Bağlantılı Sahanın Kullanımı
Excel’den Stok Modülüne Kart Aktarımı
Sayım Fişlerinin Kullanımı
Stok Kodunun Otomatik Gelmesi
Otomatik Barkod Oluşturma
Inter-Pos icin Otomatik Plu No Üretilmesi
Kolay Stok Sayımı
ÜRETİM
Üretim Tasarım/Maliyet Listesi
Üretim – Muhasebe Entegrasyonu
Üretimde Fire Takibi
Üretimde Hurda Takibi
TRANSFER
Birçok Çözümün Adresi : Transfer Modülü
Hugin-POS’a Veri Transferi
IBM-POS’a Veri Transferi
Inter-POS’a Veri Transferi
EnRoutePlus’tan Metin Dosyası Transferi
ETİ Satış Gücü Otomasyonu’ndan Metin Transferi
PDKS Programından Puantaj Bilgilerinin Transferi
Inter-Pos icin Otomatik Plu No Uretilmesi
PDKSden Puantaj Bilgilerinin Transfer İşlemi
Excelden ETAya Fatura Transfer İşlemi 1
YÖNETİM ANALİZİ
Yönetim Analizi ve Finansman Takibi Modülü
En Az / En Çok İşlem Gören Kart Raporları
Genel Bütçe Analizi
İşlem Görmeyen Kart Raporları
VERİ AKTARMA
Muhasebe Fişine Excelden Fatura Transferi
Sonradan Muhasebeleştirme – Veri Aktarma Modülüyle Muhasebe Entegrasyonu
Hesap Planı, Muhasebe Fişi ve Bordro Kartlarının Başka Şirketlere Aktarılması

 

Bir cevap yazın