İŞLETME DEFTERİ İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ E-ARŞİV FATURALARINDAN MUHASEBE/İŞLETME FİŞİ OLARAK TRANSFER EDİLMESİ

İŞLETME DEFTERİ İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ E-ARŞİV FATURALARINDAN MUHASEBE/İŞLETME FİŞİ OLARAK TRANSFER EDİLMESİ

GİB İnteraktif Vergi Dairesi portalından gelen faturaların sorgulanması ve giden faturaların indirilmesi işlemi yapılarak muhasebe fişi ve işletme fişleri oluşturulması sağlandı.

İŞLETME DEFTERİ MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

İŞLETME DEFTERİ MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ

BDP sisteminde Yeni Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, SGK sekmesinin alt tarafında “Hak Edilen Ücret Toplamları, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak Toplamları, Asgari Geçim İndirimi Toplamları, İlgili Döneme ait gelir vergisi matrahı toplamları, Gelir Vergisi Kesintisi Toplamları” alanları, Yeni Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Dökümü, SGK Bildirimleri sekmesine eklendi.

İŞLETME DEFTERİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YENİ SAHALAR

İŞLETME DEFTERİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE YENİ SAHALAR

Gelir Geçici Vergi  Beyannamesindeki, Vergi Bildirimleri sekmesine, Hasılat Esaslı Kazanç ve Hasılat Esaslı Vergiye Tabi Matrah eklendi. Kurum Geçici Vergi  Beyannamesinde ise Matrah Bildirimleri sekmesine Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamındaki Faaliyetler (GVK.113 madde) sahası eklendi.