TRANSFER TERAZİ TİPİ SEÇENEĞİNE “2- DIGI” İLAVESİ

TERAZİ TİPİ SEÇENEĞİNE “2- DIGI” İLAVESİ

Stok Transfer modülü “Diğer işlemler/Terazi İşlemleri/PLU verilerinin dosyaya yüklemesi” kısmında Terazi Tipi seçeneğine “2- DIGI” eklendi. Bu seçenek işaretlenirse “TERAZIPLU.YDK” isminde uygun formatta dosya oluşturulması işlemi yapıldı.

MUHASEBE IV-İŞLETME FATURA BİLGİLERİNİN BİR SONRAKİ DÖNEME TAŞINMASI

FATURA BİLGİLERİNİN BİR SONRAKİ DÖNEME TAŞINMASI

Geçici vergi beyannamesi, fatura bilgileri bölümündeki Matbaa/Noter VKN/TCKN bilgilerinin tekrar yazılmaması ve bir önceki dönemden aktarılabilmesi için bu bölüme Önceki Dönemden Değer Getir butonu eklendi.

MUHASEBE IV İŞLETME GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

Faaliyet Kodu ve Brüt Satış Tutarı alanlarının otomatik gelmesi için Muhasebe 4 modülünde yer alan Geçici Vergi Beyannamesi Tanımı(Kurum) ve Geçici Vergi Beyannamesi Tanımı(Gelir) ekranlarına “Faaliyet (Nace) Kod Tanımları” adında yeni bir sekme eklenmiştir. Bu sekmede belirtilen Faaliyet (Nace) Kodları ve bu Faaliyet (Nace) kodlarına ait muhasebe hesaplarından, değerler otomatik olarak ilgili beyannamelere gelmektedir.

İşletme Defteri modülüne Geçici Vergi Beyannamesi Tanımı(Gelir) ekranı eklenmiştir. Bu ekranda belirtilen Faaliyet (Nace) Kodları ve bu Faaliyet (Nace) kodlarına ait işletme kodlarından, değerler otomatik olarak ilgili beyannameye gelmektedir

MUHASEBE II E-FATURA DOSYALARINDAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURULMASI

E-FATURA DOSYALARINDAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURULMASI

Muhasebe II modülünün içerisindeki e-Fatura dosyalarından muhasebe fişi oluşturma işleminde UBL TR 1.2 özelleştirme sürümüne göre hazırlanmış xml dosyalarından da muhasebe fişi oluşturulabilmesi sağlandı

MUHASEBE IV KDV1 BEYANNAMESİ KISMI TEVKİFAT TABLOSUNUN OTOMATİK DOLDURULMASI

KDV1 BEYANNAMESİ KISMI TEVKİFAT TABLOSUNUN OTOMATİK DOLDURULMASI

• Muhasebe IV Kısmı Tevkifat Tanımlarında bulunan parametreler KDV 1 Beyannamesi Sabit Tanımlar ekranına eklendi ve Kısmı Tevkifat tablosu KDV 1 Beyannamesi Dökümü, Ekler sayfasına ilave edildi.

• Kısmı Tevkifat ekranına “Tablo Oluştur” adında buton konuldu. “Tablo Oluştur” butonuna tıklandığında sabit tanımlarda belirtilen parametrelere göre Kısmı Tevkifat tablosu program tarafından otomatik olarak doldurulur.

• “Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli” parametresi “Tablo” olarak belirlenirse, “Tablo Oluştur” butonuna tıklandığında Matrah / Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümü, tablo verilerinden oluşturulur