FATURA

FATURA
Fatura Üzerinde Toplu Fiyat Güncelleme
Müstahsil Makbuzu
Toplu Fatura Kesme
Faturadan BA BS İçin Uygun Fişler
Fatura İçindeyken Stok ve Cari Kartlarının Değiştirilmesi
Fatura İşlerken Anında Kar/Zarar Analizi
Fatura Keserken Stokların Toplu Seçilmesi
Fatura Üzerinde Fiyatların Toplu Değiştirilmesi
Kapalı Faturalarda Tahsilat Girişi
Kolay Fiyat Analizi
Rapor Menülerinde Listeleme Aralıklarını Pratik Kullanın
Stok Kartlarındaki Fiyatların Formüller ile Güncellenmesi
FATURA II
Paket Kartları Kullanımı

Bir cevap yazın