MUHASEBE IV GEÇİCİ VERGİ BEYAN. DÖKÜMÜ (KURUM) İLE İLGİLİ DÜZENLEME

MUHASEBE IV GEÇİCİ VERGİ BEYAN. DÖKÜMÜ (KURUM) İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Muhasebe IV modülü, Beyannameler, Vergi Beyannameleri, Geçici Vergi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyan. Dökümü (Kurum) versiyonu BDP sisteminde 30 olarak güncellenmiştir. Güncelleme ile gelen değişikler:
• Matrah Bildirimi 1 sayfasında “6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler” satırı eklendi.
• Matrah Bildirimi 2 sayfasında Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve indirimler alanındaki “Tür Kodu” listesine yeni sahalar eklendi.
• Matrah Bildirimi 2 sayfasında, “KVK Geçici 4. Md. Kaps.İndirimli Kurum.Ver.(Geçici Vergiye) Tabi Matrah” ve “KVK Geçici 4. Md. Kaps.İndirimli Kurum.Ver.(Geçici Vergiye) Oranı” alanındaki “KVK Geçici 4.” yazısı “KVK 32/6” olarak değişti.
• Ekler sayfası, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler sekmesine “7326 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG” satırı ilave edildi. Programımızda Geçici Vergi Beyannamesi tanımı(kurum) ekranında “Sabit İşlem Kodları” alanına ve Döküm ekranında Ekler sekmesinde, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler sekmesine ilave edildi.
• Geçerli Beyannameler.xml listesinde beyanname versiyonu güncellendi.
• KGECICI_30.xsd şema dosyası yüklendi.

Etiket(ler): , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir cevap yazın