AYLIK LİMİTİN ÜZERİNDEKİ CARİ KART BİLGİLERİNİN KULLANILMASI

Muhasebe-IV modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler kısmında bulunan Satış/İşlem Parametreleri ekranlarında girilen ve 8000 TL’lik aylık limitin üzerinde bile olsalar “Diğer Mal ve Hizmetler” başlığı altına toplanacak olan hesaplar/ek cari kartlar bilgilerinin girildiği sahalar, Faturalardan bilgi çekildiği zaman cari kartları için uygulanacak şekilde programda düzenleme yapıldı.

CARİ KARTINDA BA/BS GRUP KODU

Muhasebe-IV Servis/Parametreler kısmında ilk sayfaya “Cari Özel Kart No’ya göre Gruplama/ Gruplama Yap” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse program en fazla 100 karta kadar olmak kaydıyla birden fazla cari kartı Cari Kart Özel Kart No sahasında bulunan parametreye göre gruplar ve değerleri toplayarak işlem yapar. Tüm kısıtlamalar toplam değerler üzerinden hesaplanır.

BA/BS DETAY RAPORU

BA/BS formu ile bildirilen, Mal ve Hizmet Bedeli tutarlarını oluşturan faturaları detaylı gösteren ve Müşteri ve Satıcılar ile mutabakat sırasında kullanılabilecek yeni bir rapor Muhasebe IV Modülüne eklendi. Detay rapor Beyannameler/Bildirimler/BS Mal ve Hizmet Satışları ve Beyannameler/ Bildirimler/BA Mal ve Hizmet Alımları bölümleri altında yer alıyor.