Soru: Stok kartlarımı yazarkasaya aktarmak istiyorum. [03] nolu işlemi yaptığımda transfer işlemi tamamlandı mesajı geliyor. Ancak stok bilgileri yazarkasaya gitmiyor.

Cevap:
Bilindiği gibi ETA-YAZARKASA programı yazarkasa ile bağlantı kurarken yazarkasanın kendi yazılımını kullanmaktadır. (OL-5000 ‘de NK50COM.EXE, OL-5700’de NK57NET.EXE gibi). Aktarım sırasında her hangi bir aksaklık durumunda yazarkasanın kendi yazılımı bir hata mesajı verir. Bu hata mesajı programın normal olarak ekrana gelmez. Bu hata mesajının program içerisinde görüntülenmesini sağlayan bir parametre bulunmaktadır. Hata mesajlarının görüntülenmesi için ana menüde iken; V6 için: F5-SERVIS İŞLEMLERİ, F3-ORTAK PARAMETRELER V7 için:
F5-SERVİS İŞLEMLERİ, F5-ORTAK TANIMLAR,
bölümünde 25 SATIR EKRAN: [E/H] parametresine H değeri verilmelidir. Bu durumda hata mesajı ekranın sol üst köşesinde görüntülenecektir. Görülen hata mesajına göre çözüm bulunmalıdır.

Soru: “X” kodlu şirketteki stok kartlarımın hepsini yeni açtığım “Y” kodlu boş şirkete nasıl transfer edebilirim?

Cevap:
– Transfer modülüne girilir,
– F2-GENEL TRANSFER seçilir, (V-6 programında bu ekran gelmez!)
– TRANSFER EDİLECEK DOSYA olarak “1” (STOK KART) seçilir,
– KAYNAK DOSYA TİPİ olarak “1” (ETA) seçilir,
– DOSYANIN BULUNDUĞU BÖLÜM olarak “X” yazılır, (Şirket dosyaları başka bir bölümde ise ilgili PATH tanımlanır)
– DOSYA İSMİ olarak “stok.dat” kendiliğinden gelir. Bu isim değiştirilmemelidir.
– HEDEF DOSYA TİPİ olarak “1” (ETA) seçilir,
– DOSYANIN BULUNDUĞU BÖLÜM olarak “Y” yazılır,
– DOSYA İSMİ olarak “stok.dat” kendiliğinden gelir. Bu isim değiştirilmemelidir.
– DOSYA İSMİ olarak “stok.def” kendiliğinden gelir. Bu isim gerekmedikçe
 değiştirilmemelidir.
– Ekranda bir çerçeve içinde tanımlar görüntülenir. Bu tanımlar aktarılacak sahaları ve boylarını belirler. Burada aktarılması istenmeyen sahalar Ctrl-D ile veya [E/H] parametresine “H” denilerek ayıklanabilir. F2-Kayıt tuşuna basılarak işleme devam edilir,
– TRANSFER ARALIĞI SEÇİM ekranı kartların hepsi transfer edilmek istendiği için boş geçilerek F2-İŞLEM ile devam edilir,
– TRANSFER ŞEKLİ olarak “2” (DÜZELTEREK VE İLAVE EDEREK) seçilir,
– TRANSFER İŞLEMİNE BAŞLIYORUM EMİN MİSİNİZ? sorusuna EVET değeri verilerek transfer işlemi başlatılır.

Soru: Taksitli satış modülünde senet tutarlarını değiştirebilir miyim?

Cevap:
F5 Servis
F3 Dosya bakımı
F6 Tutar değiştirme
Bu bölümde değişik kıstaslar vererek daha önceden hazırlanmış olan senet tutarları üzerine ekleme yapılabilir. İstenirse bu tutarlar üzerinde eksiltme de yapılır. Eksiltme yapmak icin tutar eksi olarak girilir. Cari modulu ile entegrasyon sağlandığı zaman cari hareketlerindeki tutarlar da uygun şekilde değişir.

Soru: Senet hareketi oluştururken senet tutarlardaki küsuratları yuvarlatabilir miyim?

Cevap:
Toplam tutarın aylık taksitlere bölünmesi işleminde ortaya çıkan küsuratın yerine yuvarlanması istenilen rakam yazılır. Örneğin; aylık taksit tutarı 545 090 TL olsun, çıkan 090 TL’lik küsuratı 00 TL’ye yuvarlamak için yuvarlama tutarına 100 TL yazılır.

 Bu yuvarlatma işleminin her senet için geçerli olması istenirse
F5 Servis
F4 Sabit tanımlar
F2 Parametreler bölümünde yuvarlama tutarı default olarak tanımlanır.

sssorular.asp Yuvarlama aşağı yukarı hanesinde ise yuvarlama tutarında yazılan rakamın aşağıya mı yukarı mı yuvarlayacağı belirtilir. Örneğin; 545 090 TL’lik tutarı 100 TL aşağı yuvarlartmak için yuvarlama tutarına 100 TL Aşağı / Yukarı bölümüne A yazarız. Sonuç 545 000 olur. 100 TL yukarı yuvarlatırsak 545 100 olur

sssorular.asp Başa / Sona / Müşteriye : Burada ise yuvarlama tutarı basa sona veya
müşterinin senetlerine paylaştırılır. Borçlu kişi senetlerini öderken ödemesi gereken rakamdan fazla bir rakam ödediğinde ödenen fazla rakam bir sonraki senetten mi düşülsün son senetten mi düşülsün yoksa müşterinin borç/alacağına mı işlesin. Bu tanımlamalar F5 Servis F4 Sabit tanımlar F2 Parametreler bölümünde default olarak yapılır.

Soru: Senet hareketi oluşturulurken F7 senet yaratma penceresinde vade başlangıcı ile ilk vade arasındaki fark nedir?

Cevap:
Vade başlangıcı hanesine günün tarihi atılmıştır. Vade başlangıcı bu tarihten itibaren başlatılır. Eğer vade başlangıcı günün tarihinden değil de, farklı bir tarihten başlatılmak istenilirse ilk vadeye istediğimiz tarihi yazabiliriz