SİSTEM YÖNETİMİ DEVİR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

SİSTEM YÖNETİMİ DEVİR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

•  Sipariş modülü devir işleminde “Devredilecek Fiş Başlangıç ve Bitiş Tarihi” seçeneği eklendi.
•  Yeni dönem devir Stok ekranına Belirtilen kod aralığı seçenekleri eklendi.
•  Üretim modülü devir işleminde Devredilecek fiş başlangıç ve bitiş tarihi seçeneği eklendi.
•  Sistem modülü → Ortak Tanımlar → Ortak parametrelere “Veritabanı Dizini Uygulaması” seçeneği eklendi.
0-Parametre: Yeni şirket Konfigürasyon parametrelerinde tanımlanan dizine göre açılacak.
1-Şirket Veritabanı Dizini: Yeni Şirket Eski şirketin bulunduğu dizinde açılacaktır.

MBO AÇIKLAMA BİLGİSİNE EVRAK NO BİLGİSİNİN DAHİL EDİLMESİ

MBO AÇIKLAMA BİLGİSİNE EVRAK NO BİLGİSİNİN DAHİL EDİLMESİ

Şirket Bilgileri Modülü → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → MBO Genel Parametreleri menüsü Entegrasyon Parametreleri sekmesindeki Muhasebe Bağlantı Bilgileri ve İşletme Bağlantı Bilgileri grubuna yeni eklenen “Fiş Kalem Açıklamasına Evrak No Dahil Edilsin” parametrelerine göre Açıklama bilgisine Evrak No bilgisinin dahil edilmesi sağlandı.