Soru: Olivetti OL-5000 marka yazarkasam var. Stok kartlarında ürün fiyatlarını doğru yazmama rağmen fiyatı 10 000 000’dan fazla olan ürünlerimin satışını yaparken 9 999 999 olarak fiş kesiyor.

Cevap:
Bilindiği gibi ETA-YAZARKASA programı yazarkasa ile bağlantı kurarken yazarkasanın kendi yazılımını kullanmaktadır.(OL-5000’de NK50COM.EXE) Bu programın gönderebileceği rakam formatı en fazla 7 hanelidir. Bu nedenle fiyatı en fazla 9999999’a kadar yazabilmektedir. Çözüm için ETA-YAZARKASA programı içerisindeki yazarkasa modeline OL-5700 ifade eden 2 değeri verilebilir. Ancak bunun sonucunda OL-5000 yazarkasanızın hafızasının alabileceği stok miktarı düşecektir.

Soru: 06-SATIŞLARIN STOKLARA İŞLENMESİ işlemini yapıyorum. İşlem sırasında “8691789650140 nolu stok bulunamamıştır” mesajını alıyorum ne yapmalıyım ?

Cevap:
Barkod indeksi yapılıp işlemin tekrarlanması gereklidir.
Barkod indeksi için;
V6 için; Şirket dizini altında iken rebbark.exe dosyası çalıştırılır.
V7 için; Stok programında F5-SERVİS, F3-DOSYA İŞLEMLERİ, F5-BARKOD İNDEKSİ YARATMA işlemi yapılır.

Soru: Aktarım sırasından PROGRAM FILE FORMAT ERROR LINE:32 KOD:3 hata mesajını alıyorum. ETA.PLU dosyasında 32 nolu sahaya baktığımda 8 haneli olan barkod kodlarımda hata verdiğini görüyorum.

Cevap:
Yazarkasa özelliği itibariyle EAN-13 formatında işlem yapmaktadır. Bu nedenle EAN-8 standartında yani 8 haneli olan barkod numarasının EAN-13 ‘e göre yani 13 haneyeuyarlanabilmesi için stok kartındaki barkod numarasının başına 5 adet 0 (sıfır) ilave edilmesi gereklidir.

Soru: Yazarkasa işlemlerinde [XX] nolu işlemi yapıyorum. İşlem sırasında ekranın sol üst köşesinde […………………….] mesajını alıyorum. Ne yapmalıyım ?

Cevap:
………. ile belirtilen yerlerde aşağıdaki hata mesajlarından biri geliyor.
PROGRAM FILE FORMAT ERROR LINE:XXXX CODE:XX : PLU verilerinin bulunduğu dosyanın formatında NNNN satırında NN kodu ile belirtilen hata var ise ekranda bu hata mesajı görülür.

Bu hata mesajı ile 03-Plu Verilerinin Yazarkasaya Yüklenmesi işlemi sırasında
karşılaşılır. Aktarım sırasında ETA.PLU adlı bir dosya oluşur. Mesajdaki LINE: ile
belirtilen sayı ETA.PLU’nun XXXX nolu satırında hata var anlamına gelir. Bu hatanın giderilmesi için ETA.PLU dosyasının görüntülenmesi gerekir. Bunun için;
ETA Not sayfası açılır F3-YÜKLE “YÜKLENECEK DOSYA ADINI GİRİNİZ:” bölümüne ../ETA.PLU yazılır ve enter tuşuna basılır. Ekrana gelen ETA.PLU dosyasında LINE ile belirtilen satıra gidilir. O satırdaki stok tesbit edilir.

* Barkod kodu girilmemiş ya da eksik girilmiş olabilir.(13 haneli olmalı)
* Kdv deparman kodu girilmemiş ya da yanlış girilmiş olabilir.
Yukarıda örneği verilen hatalar ETA-STOK programındaki stok kartlarından düzeltilir ve yapılan transfer işlemi tekrarlanır.

COMMUNICATION ERROR : Bilgisayar ile yazarkasa arasındaki bağlantıyı sağlayan kabloda arıza var ise ekranda bu hata mesajı görülür.

COMMAND ERROR : Girilen komut hatalı ise ekranda bu mesaj görülür.
Yazarkasa programında bulunan YAZARKASA KOMUTLARI kontrol edilir.
V6 için; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F2-OL5000/OL5700 KOMUTLARI
V7 için; F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR, F3-YAZARKASA KOMUTLARI

COM PORT OPTION ERROR : Yazarkasa bilgisayarın yanlış portuna bağlandığında ekranda bu hata mesajı görülür.

ILLEGAL OPTION : Yazarkasa ile iletişim kurulurken girilen komut hatalı olarak
verilirse bu hata mesajı görülür.

NK-5000-5700-6000 NOT OFF STATE : W (w) komutu kullanılırken yazarkasa OFF konumunda değilse veya üzerinde tamamlanmamış işlem var ise ekranda bu hata mesajı görülür.

NK-5000-5700-6000 NOT READY : Yazarkasa ile bilgisayar arasındaki kablo
bağlantısı hatalı ise veya yazarkasa olmaması gerekirken OFF pozisyonunda ise
ekranda bu hata mesajı görülür.

NK-5000-5700-6000 PLU MEMORY OVER : W (w) komutu ile bilgisayardan
yazarkasaya yüklenmek istenilen PLU verilerinin bulunduğu dosya yazarkasanın
belleğine sığmıyor ise ekranda bu hata mesajı görülür.

PLU VERİLERİNİN BULUNDUĞU DOSYA İÇİN HATAKODLARI:
Code 1: Bir satırındaki karakter sayısı yeterli olmadığında ekranda bu kod hatası görülür.
Code 2: Maddeler arasında noktalama işareti olarak boşluk kullanıldığında veya stok miktarı dışındaki bir sütunda desimal sayı girildiğinde ekranda bu kod hatası görülür.
Code 3: 13 hanelik PLU kodu için nümerik değerlerin dişinda karakterler girildiğinde ekranda bu kod hatası görülür.
Code 4: Belirli bir PLU satışının yapılabilirliğini gösteren sembolün 1 veya 0 ‘dan farklı olması durumunda ekranda bu kod hatası görülür.
Code 5: Stok kontrolu için kullanılan sembolün 1 veya 0’dan farklı olması durumunda ekranda bu kod hatası görülür.
Code 6: Kısım numaraları dışında bir numara girildiğinde ekranda bu kod hatası görülür.
Code 7: Birim fiyat için nümerik değerler dışında karakterler girildiğinde ekranda bu kod hatası görülür.
Code 8: Stok miktarı için nümerik değerler dışında karakterler girildiğinde ekranda bu kod hatası görülür.

Soru: Stok kartlarımı yazarkasaya aktarmak istiyorum. [03] nolu işlemi yaptığımda transfer işlemi tamamlandı mesajı geliyor. Ancak stok bilgileri yazarkasaya gitmiyor.

Cevap:
Bilindiği gibi ETA-YAZARKASA programı yazarkasa ile bağlantı kurarken yazarkasanın kendi yazılımını kullanmaktadır. (OL-5000 ‘de NK50COM.EXE, OL-5700’de NK57NET.EXE gibi). Aktarım sırasında her hangi bir aksaklık durumunda yazarkasanın kendi yazılımı bir hata mesajı verir. Bu hata mesajı programın normal olarak ekrana gelmez. Bu hata mesajının program içerisinde görüntülenmesini sağlayan bir parametre bulunmaktadır. Hata mesajlarının görüntülenmesi için ana menüde iken; V6 için: F5-SERVIS İŞLEMLERİ, F3-ORTAK PARAMETRELER V7 için:
F5-SERVİS İŞLEMLERİ, F5-ORTAK TANIMLAR,
bölümünde 25 SATIR EKRAN: [E/H] parametresine H değeri verilmelidir. Bu durumda hata mesajı ekranın sol üst köşesinde görüntülenecektir. Görülen hata mesajına göre çözüm bulunmalıdır.

Soru: Transfer işlemi yaparken hangi konulara dikkat etmek gerekir?

Cevap:
– 07 (Fiş) transferi yapılırken ilgili aya ait dosyanın sadece adı yazılmalı, .dat şeklinde uzantısı yazılmamalıdır. Aksi takdirde “FİŞ DOSYALARI BULUNAMAMIŞTIR” şeklinde hata mesajı çıkacaktır.

Örnek:
DOSYA İSMİ: OCAK01
OCAK ayına ait yanındaki “01” ibaresi ilgili yılın son iki karakterini belirler.
( OCAK 2001 )
Fiş dosya ismi aşağıdakilerden herhangi bir tanesi olabilir;
OCAKXX
SUBATXX
MARTXX
NISANXX
MAYISXX
HAZXX
TEMMUZXX
AGUSTXX
EYLULXX
EKIMXX
KASIMXX
ARALIKXX
Görüldüğü şekilde dosya isimlerinde Türkçe karakter kullanılmamalıdır. (“XX”karakterleri ilgili yılın son iki karakterini belirler.)

– Dışarıdan ETA’ya transfer yapılırken transfer şekli olarak “1” (Üzerine Yaz) seçilirse gelen kayıtlarda eski kayıt kontrolü yapılmaz, kart vb. Transferlerde mükerrer kayıtlar oluşabilir. İmalat modülünde mamül ağacında mükerrer kayıtlar olmaması için transfer şekli “3” (Sadece Olmayan Kayıtları İlave Ederek) olarak belirtilmelidir.
– Fatura, Müstahsil transferinde stok/cari hareketlerini, İrsaliye transferinde stok hareketlerini, Sipariş transferinde kendine bağlı sipariş kayıtlarını, Çek/Senet Fişi fişe bağlı çek/senet hareketlerini ve bunlara bağlı cari hareketlerini aktarmaktadır. İlgili hareketlerin tekrar yapılması durumunda mükkerrer kayıtlar oluşacaktır.
– Fatura, İrsaliye, Çek/Senet vb. veya hareket türü dosyaların transferinde
 stok/cari kartlarını transfer esnasında program açmadığından dolayı stok-cari
 kartlarının açılmış olması gerekir.
– Muhasebe kaydı yapılan evrakların transferinde muhasebe fişleri aktarılmaz.
– ETA’ya İşletme dosyaları transferi yapılırken işlem kodları ve gelir/gider türleri kümüle değerleri değiştirilmemektedir. Bu nedenle transferden sonra mutlaka mizan nakli yapılmalıdır.

Soru: Transfer işlemi yapılırken filtre dosya ismi seçildikten sonra bir çerçeve içinde gelen sahalardan bazıları veya hiçbiri görünmüyor. Tüm sahaları ekrana nasıl çağırabilirim?

Cevap:
İlgili ekranda F3-İLK DEĞERLER tuşuna basılarak transfer yapılan dosyaya ait tüm sahalar ekrana çağırılabilir.

NOT: F3 tuşuna basılmasına rağmen tüm sahalar gelmiyor veya bozuk geliyorsa transfer yapılan dosyaya ait *.DFA uzantılı dosyayla ilgili problem vardır. *.DFA uzantılı bu dosya yeniden yüklenmelidir.
(Örnek: Stok kart için; STOK.DFA)