MUHASEBE

MUHASEBE
Açıklamaların Kopyalanması
BA/BS Formunda İskontolu Fiş Girişi
Bağlantı-2 Sahasının Kullanımı
Bağlı KDV Hesapları ve Fiş Kapama Bilgileri ile Hızlı Fiş Girişi
Banka Ekstrelerinin Excel’den Aktarılması
Bilanço ve Gelir Tablosunun Kaydedilerek Geçmiş Dönemlerin Basılması
Döner Sermayeye Ait Fiş Dökümü Alınması
Fiş Cambazı : Fiş Girişinde Büyük Kolaylık
Fiş Kontrol Listesi
Fiş Listesi ve Hesap Listesi Ekranında Fiş Ayrıntılarının Görüntülenmesi
Hızlı Hesap Kodu Seçimi
Muhasebe Fişi İçerisinde Fiş Saha Tanımlarını Değiştirme
Muhasebe Fişinde Satırların Toplanması
Muhasebe Fişinden Kaynağa Erişim
Muhasebede Fiş Birleştirme
Personel Bazında Bordro-Muhasebe Entegrasyonu
Açılış ve Kapanış Fişlerinin Elle Girmeden Program Tarafından Oluşturulması
BA/BS Formunun Fatura Modülü Olmadan Muhasebe Fişlerinden Oluşturulabilmesi
Bağlı KDV İşlemleri
Banka Hareketlerinin Excel’den Otomatik Aktarımı
Bilanço ve Gelir Tablosunun Dönemsel Olarak Saklanması
Defter Dökümlerinde Saha Yerlerinin Düzenlenmesi
Dönem Sonu Envanteri Raporunun Muhasebe Modülünden Alınması
Farklı Tarihli Evrakların Tek Fişe Girilmesi
Fiş Cambazı İle Kolay ve Hızlı Evrak İşlenmesi
Hızlı Hesap Planı Oluşturulması
Muavin Bilgisini Hesap İçine Girmeden Alabilme
Muhasebe Fiş Listesinde Fiş İçerisine Girmeden Ayrıntıların Görülmesi
Muhasebe Fişi İçerisinden Ek Cari Kart Tablosuna Kayıt Ekleme
Muhasebe Fişi İçerisinden Muavin Alma ve Düzeltme
Muhasebe Fişlerinde Açıklamaların Saklanması
Muhasebe Fişlerinde Mükerrer Evrak No Kontrolü Yapılması
Muhasebe Hesaplarının Çalışma Tiplerinin Belirlenmesi
Program İçindeki Bilgilere ve Evraklara Kolay Erişim
Raporların Excel’e Tek Tuşla Aktarılması ve Excel’in Otomatik Açılması
Raporların Farklı Formatlarda Dökümlerinin Alınması ve E-Posta İle Gönderilmesi

Bir cevap yazın