İRSALİYE KAYITLARININ TOPLU FATURALAŞTIRMA İŞLEMİNDE FARKLI BİR CARİ KARTA FATURA KESİLMESİ

İrsaliye Modülü, Toplu Faturalama Bölümünde, İrsaliyeleri Toplayarak Faturalama Kısmında; kesilmiş olan irsaliyelerin farklı bir cari koduna faturalanması amacıyla toplu faturalama ekranına yeni bir parametre eklendi. “Cari Özel Kart Koduna Göre Grupla”parametresi işaretlenirse irsaliyeler, cari kartlardaki Cari Özel Kart Kodlarına göre gruplandırılarak cari özel kart koduna faturalanır. Bu şekilde cari özel kart kodu aynı olan farklı cari kodlara ait irsaliyeler tek bir faturada birleştirilir, faturanın cari kodu ise cari özel kart kodu olarak değiştirilir.

FATURA KULLANICI PARAMETRELERİNDE YETKİ TANIMI

Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranına da “Muhasebe Kaydı Yap” parametresi eklendi ve bu parametreye 0:Hayır, 1:Evet, 2:Sor, 3:Genel Parametreye Bağlı seçeneklerinden birinin seçilebilmesi sağlandı. Eğer Fatura Genel Parametreleri ekranındaki “Muhasebe Kaydı Yap” parametresi “0:Hayır” olarak işaretli değilse öncelikli olarak kullanıcı parametresine bakılarak fatura fişine ait muhasebe entegrasyonunun yapılması sağlandı. (Eski kullanıcıların çalışmalarının aynı şekilde devam edebilmesi için kullanıcı parametresinin default “3:Genel Parametreye Bağlı” olarak gelmesi sağlandı.)