Soru:İrsaliye keserken stok kalemlerini çağırdığımda,fiyat hanesini otomatik olarak nasıl ekrana getirebilirim?

Cevap:
F-5 SERVİS, F-4 SABİT TANIMLAR,F-2 PARAMETRELER bölümünden ALIŞ Ve SATIŞ OTOMATİK FİYAT [ /1-5/YOA/YOS/YAO/SA/SS/EUA/EPA/EUS/EPS] parametresinden,irsaliyede hesaplamaların yapılmasını istediğiniz alış veya satış fiyatı default olarak bu sahalarda tanımlanır. Bu sahalarda tanımlanan fiyat her yeni faturaya girildiğinde otomatik olarak ekrana gelir ve hesaplamalar bu fiyat üzerinden yapılır.

1-5 : Stok kartındaki 1-5 arası fiyat
YOA : Yıllık Ortalama Alış
YAO : Yürüyen Ağırlıklı Ortalama
SA : Son Alış
SS : Son Satış
EUA : En Ucuz Alış
EPA : En Pahalı Alış
EUS : En Ucuz Satış
EPS : En Pahalı Satış

Soru:Nakli yekünlü (Birden fazla sayfalı) irsaliyeler kesiyorum. Aynı zamanda irsaliye numaralarımı servisteki parametreler bölümünden otomatik takip ediyorum.İrsaliyeyi yazdırdığımda birden fazla sayfaya döküm yapmasına rağmen parametreler bölümündeki irsaliye numarasını sadece 1 (bir) sayı arttırıyor.Bundan dolayı yeni irsaliye keserken irsaliye numarası yanlış geliyor.Sayfa sayısı kadar irsaliye numarasının arttırılmasını nasıl sağlayabilirim?

Cevap:
F-5 SERVİS,F-4 SABİT TANIMLAR,F-2 PARAMETRELER bölümünden İRSALİYE SATIR SAYISI [1-150] parametresine kullanılan irsaliye dizaynında bulunan SATIR SAYISI kısmındaki azami stok kalem sayısı yazılır. Böylelikle irsaliye kaydı sırasında ekranın ön yüzünde bulunan evrak no sahasında bulunan değerin yapılan işleme uygun bir şekilde artması sağlanır. Örneğin bu sahaya 30 verilirse, ekranda girilen irsaliye kalem sayısı 1-30 arasında ise numara 1 arttırılır, 31-60 arasında ise 2 arttırılır, 61-90 arasında ise 3 arttırılır. Bu saha boş bırakılırsa veya 150 yazılırsa kalem sayısından bağımsız olarak numara daima 1 arttırılır.

Soru:İrsaliyede iskonto yapıyorum.İkinci yapacağım iskontoyu ilk yaptığım iskonto değeri üzerinden, yani iskonto üzerinden iskonto yapmak istiyorum.

Cevap:
İrsaliyede modülünde F-5 SERVİS,F-4 SABİT TANIMLAR,F-5 SAHA BAŞLIKLARI bölümüne girilir.İSKONTO-2 başlığının işlem kısmına,İSKONTO-1 başlığının bulunduğu satır numarası [7] yazılır ve F-2 ile kayıt edilir.

BAŞLIK TİP ÖN İŞLEM
BAŞLIK- 7: İSKONTO-1 – 1
BAŞLIK- 8: İSKONTO-2 – 1 [7]
1.000.000.000 TL tutarındaki bir irsaliye için örnek verecek olursak;
TOPLAM : 1.000.000.000
İSKONT0-1 %10 : 100.000.000
ARA TOPLAM : 900.000.000
İSKONTO-2 %10 : 10.000.000
GENEL TOPLAM : 890.000.000

Soru:İrsaliye modülünde iskonto-1 ile iskonto-2 ‘yi aynı anda kullanmaktayım.İskonto 2’nin TOPLAM dan İSKONTO-1 düştükten sonraki ara toplam (Toplam-İskonto-1) üzerinden nasıl hesaplanır?

Cevap:
İrsaliye modülünde F-5 SERVİS,F-4 SABİT TANIMLAR,F-5 SAHA BAŞLIKLARI bölümüne girilir. İSKONTO-2 başlığında işlem kısmına “4567” sayısal değerleri girilir.Program bu durumda 4,5,6,7 nolu başlıklarda bulunan iskonto değerlerini işleme soktuktan sonra kalan değer üzerinden hesaplama yapacaktır.

BAŞLIK TİP ÖN İŞLEM
BAŞLIK- 7: İSKONTO-1 – 1
BAŞLIK- 8: İSKONTO-2 – 1 4567
 1.000.000.000 TL tutarındaki bir irsaliye için örnek verecek olursak;

TOPLAM : 1.000.000.000
İSKONT0-1 %10 : 100.000.000
ARA TOPLAM : 900.000.000
İSKONTO-2 %10 : 90.000.000
GENEL TOPLAM : 810.000.000

Soru:İrsaliye modülünde nasıl dövizli çalışabilirim?

Cevap:
(A)
STOK KODU CİNSİ  MİKTAR FİYAT TUTAR
——— ———- ——– ——– ———-
 001 TELEFON 1 *1 10.000.000
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ $= 1.000.000
———- ——— ——
FİYAT-1: 10 $
Olarak tanımlı iken stok kartındaki 1.fiyattan hesaplanmak istenirse; Fiyat hanesinde (*)yıldız enter tuşuna basılır.
(B)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR
———– ——— ——- ——- ———
001 TELEFON 1 **DM,15 3.000.000
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
———— ——— —–
FİYAT-1: 10 DM
Olarak tanımlı iken stok 15 DM’den satılmak istenirse; Fiyat hanesine (**)döviz cinsi, (,)döviz miktarı yazılıp enter tuşuna basılır.

(C)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR
———– ——— —— ——–    ———    
001 TELEFON 1 *1 500.000
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
———- ——- —— KUR TARİHİ:24/05/2001
FİYAT-1: 10 DM           

İŞLEM YAPILMASI İSTENEN TARİH:24/05/1999
24/05/1999 TARİHİNDE’ DM DEĞERİ:500.000
Olarak tanımlı iken hesaplamayı 24/05/1999 tarihindeki kura göre yapmak istersek,İrsaliyenin F-5 SERVİS, F-4 SABİT TANIMLAR, F-2 PARAMETRELER bölümündeli “DÖVİZ KUR SAHASI”(E) yapılmalıdır. Bu durumda irsaliyenin ön yüzündeki Açıklama-1 sahasının başlığı KUR TARİHİ olarak değişir.Kur tarihine 24/05/2000 yazılır,fiyat hanesinde (*1)yazılıp enter tuşuna basılır.

(D)
STOK KODU CİNSİ MİKTAR FİYAT TUTAR AÇ-1 AÇ-2
———— ——– ——– ——– ——— ——- ——
 001 TELEFON 1 5.000.000 5.000.000 $=500.000 10
STOK KARTI: FİYAT DÖVİZ DM= 200.000
———— ——— —–
FİYAT-1: 10 DM

Olarak tanımlı iken her kalemde farklı fiyat ve döviz cinsleri kullanılması ve bu döviz cinslerinin istenilen kur değeri üzerinden çevrilmesi isteniyorsa; Açıklama-1 sahasına çevrim yapılacak döviz cinsi=döviz değeri, Açıklama-2 sahasına döviz miktarı yazılır.Fiyat hanesine (***)yazılıp enter tuşuna basılır.

Soru:Çok kullanıcılı programımda parametrelerden tanımlamama rağmen yeni irsaliye ekranında,irsaliye numarasını otomatik olarak göremiyorum.

Cevap:
Çok kullanıcılı sistemlerde bu mümkün olmayıp, nedenide aynı anda birden fazla kullanıcının irsaliye kaydı yapmasıdır.Bundan dolayı çoklu sistemlerde irsaliye numaraları hata yapılmasını engellemek için kayıttan sonra gelmektedir.