BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DEĞERLERİNİN FARKLI BİR ŞİRKETTEN ÇEKİLMESİ

Bilanço ve Gelir tablosu geçmiş yıl değerlerinin farklı şirketten çekilebilmesi amacı ile muhasebe genel parametrelerine Geçmiş Yıl Değerlerinin Alınacağı Şirket parametresi eklendi. Bu bölüme şirket tanımlandığında geçmiş yıl değerleri tablodan okunduğu takdirde bu şirketten çekilir.