MUHASEBE II İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ E-ARŞİV FATURALARINDAN MUHASEBE/İŞLETME FİŞİ OLARAK TRANSFER EDİLMESİ

MUHASEBE II İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ E-ARŞİV FATURALARINDAN MUHASEBE/İŞLETME FİŞİ OLARAK TRANSFER EDİLMESİ

GİB İnteraktif Vergi Dairesi portalından gelen faturaların sorgulanması ve giden faturaların indirilmesi işlemi yapılarak muhasebe fişi ve işletme fişleri oluşturulması sağlandı.

MUHASEBE II E-FATURADAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA

MUHASEBE II E-FATURADAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA

Şirket Modülü-Servis- Genel Parametreler- Muhasebe Genel Parametreleri ilk sayfadaki Önizleme Formunda düzeltme parametresi 3 seçenekli olarak değiştirildi. Bu parametre 2-Tam İzin Ver olursa transfer sırasında fiş ön izleme ekranında satır ekleme, çıkarma, tutar değişikliği vb. değişiklikler yapılabilir.

Soru: Dövizli işlemlerden dolayı oluşan kur farkı fişini TL veya DÖVİZ olarak nasıl oluşturabilirim?

Cevap:
Muhasebe II modülüne girilir, hangi aya ait kur farkı fişi kesilecekse ilgili tarih yazılır.F6-Kur Farkı bölümüne girilir.DÖVİZLİ MUHASEBE kullananlar için hazırlanmış bir kur farkı listesi ekrana gelir. Bu bölüme girildiği zaman aylık mizana benzeyen bir listeleme aralığı ile karşılaşılır, yani bu listede hesaplamalar bir ay için yapılır.

DEMO ŞİRKETİ KUR FARKI HESAPLAMASI                       

LİSTELEME ARALIKLARINI GİRİN!

1.DEĞER 2.DEĞER          
HES.KODU: HES.KODU:
HES.SEVİYESİ: HES.SEVİYESİ:
ÖZEL KOD: [1] ÖZEL KOD: [1]
        ÖZEL KOD: [2] ÖZEL KOD: [2]

RAPOR TARİHİ:02/2001 [AA/YYYY]         
BAŞLAN.TARİHİ: [AA/YYYY]
DEĞERLEME KURU:
BORÇLU HESAPLAR:E [E/H]                                          
ALACAKLI HESAPLAR:E [E/H]
BAKİYESİZ HESAPLAR:E [E/H]
 
F1YARDIM F2LİSTE F4YAZDIRMA F5EXCEL F6HESAP LİSTESİ ESC
Eğer iki ay arası işlem yapılması istenirse bu sahanın hemen altında bulunan BAŞLANGIÇ TARİHİ sahası doldurulur, bu saha boş bırakılırsa rapor tarihi ile aynı kabul edilir.Listeleme aralığında bulunan DEĞERLEME KURU sahasına herhangi bir rakam yazılırsa değerleme kuru olarak yazılan rakam alınır, boş bırakılırsa her hesabın DÖVİZ sahasına yazılmış bulunan döviz ismi kullanılarak kur tablosundan değerleme kuru ayın son günü itibarıyla hesaplanır. Değerleme kurunun sabit bir rakam olarak belirlenmesi sadece tek bir kurla çalışan firmalar için geçerlidir, aksi taktirde hata oluşur.         
         
F2-LİSTE, F4-YAZDIRMA veya F5-EXCEL tuşlarından birisine basılarak döküm işlemine başlandığı zaman program önce listeleme aralıklarına uyan muhasebe hesap planına ait ay içinde oluşan(veya iki ay arasında) döviz ve TL. bakiye mizanlarını hesaplar. TL Bakiye rakamını rapor tarihinde verilen aya ait son günkü döviz kuruna bölerek gerçek döviz bakiyesini hesaplar. Mizanda çıkan bakiye ile bunun arasındaki fark, KUR FARKI olarak adlandırılır. Döviz bazında hesaplanan kur farkı yine ayın son gününe ait döviz kuru ile çarpılarak TL bazında kur farkı da hesaplanır.Döküme başlamadan önce kullanıcıya kur farkı fişi kesmek isteyip istemediği sorulur. Kullanıcı bu soruya “evet” cevabı verirse kesilecek fişe ait birtakım bilgiler bir çerçeve içinde sorulur.

KARŞI HESAP:
     AÇIKLAMA:
FİŞ TİPİ:T [T/D][TL/DÖVİZ]
FİŞ TARİHİ:31/03/2001 [GG/AA/YYYY]
ÖZEL KOD:
İŞLEM CİNSİ:A [B/A][BORÇ/ALACAK]

F1YARDIM F2İŞLEME DEVAM F6HESAP L. F7FİŞ L. ESC     

Bunlar kur farkı fişinde karşı hesap olarak hangi hesabın kullanılacağı, Fiş Açıklaması, Fiş Tarihi ve Özel Koddur. FİŞ TİPİ parametresi ise kesilen fişin Döviz/TL bazlı olacağını belirtir. Bu parametre “D” olarak seçilirse her hesapta ne kadar döviz cinsinden kur farkı oluşuyorsa bunun tam tersi olacak şekilde fişin döviz satırları belirlenir, yani kur farkı borçsa fişe alacak kaydedilir, alacaksa borç kaydedilir. TL Değerleri olarak ta hem Borç ve hem de Alacak hanelerine “0” kaydedilir. Böylelikle fişin kalemleri oluşturulmuş olur, fişin son satırı döviz olarak fişi dengeleyen karşı hesaba ayrılmıştır. FİŞ TİPİ parametresine “T” verilirse o zaman yukarıdakine benzer şekilde işlem yapılır, tek fark sıfır olarak yazılan kolonların döviz kolonları olması, buna karşılık kur farkı TL rakamlarının fişte Borç veya Alacak olarak yer almasıdır.Döviz bazlı kur farkı fişleri Miktarlı/Dövizli Muhasebe dökümleri dışında hiçbir listede yer almaz, TL bazlı kur farkı fişleri de Miktarlı/Dövizli Muhasebe dökümlerinde yer almaz. Böylelikle döküme “0” tutarlı maddelerin girmesi önlenmiş olur. ETA programlarında 300 satır madde limiti olduğundan kur farkı fişinin boyu bu limiti geçerse fiş birkaç parçaya bölünerek kaydedilir, sonuç değişmez.

Soru: Muhasebe-II modülü sonradan alındığında Muhasebe-II modülüne girerken “MUHASEBE DOSYALARI MUHASEBE-II MODÜLÜNE UYGUN DEĞİL, DEVAM ETMEK İSTEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?” şeklinde uyarı mesajı geliyor.

Cevap:
Muhasebe modülüne girilir;
F5-Servis
F3-Dosya İşlemleri
F2-Dosya Bakımı
F5-Hesap Nakli
F3-Hesap Planı Yapı Değişikliği

ETA:MUHASEBE V-7.4.1/S (C)2001 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192 SERVİS
————————————————————————–
¦ DEMO SIRKETI HESAP PLANI YAPI DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞ.AY:06/2001 ¦
+————————————————————————-
HESAP PLANI YAPISINI BELİRTİNİZ!
MİKTARLI/DÖVİZLİ MUHASEBE: [ /M/D][YOK/MİKTARLI/DÖVİZLİ]
BÜTÇE MODÜLÜ:H [E/H][VAR/YOK]
ESKİ DURUM
MİKTARLI/DÖVİZLİ MUHASEBE:H [YOK]
BÜTÇE MODÜLÜ:H [YOK]

10:46 / 13 Temmuz 2001, Cuma             &F3 &F4 NUM CAP

F1YARDIM F2YAPI DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ F6HESAP LİSTESİ ESC
Gelen ekrandaki;
MİKTARLI/DÖVİZLİ MUHASEBE: [ /M/D][YOK/MİKTARLI/DÖVİZLİ] kısmına eğer DÖVİZLİ çalışılacaksa D, MİKTARLI çalışılacaksa M yazılır F2-Hesap Değişikliği İşlemi tuşuna basılır ve gelen mesaja EVET denilip işlem tamamlanmış olur.

Soru: Enflasyon muhasebesinde kuyumcularla ilgili değişiklik yapıldımı ? 2005 yılı için hangi tefe oranlarını kullanacağız ?

Cevap:
Bununla ilgili olarak programımızda gerekli düzenlemeler yapıldı . oranları internet’ten öğrenebilirsiniz
Not :
ocak   8328,42
şubat   8326,55
mart   8503,60
nisan   8675,43
mayıs   8647,64
haziran   8677,15
temmuz   8655,06

Soru: Muhasebe II modülünü yeni aldım. Dövizli muhasebe işlemi için neler yapmalıyım ?

Cevap:
1- Muhasebe F-5 Servis F-3 Dosya işlemleri F-2 Dosya Bakımı F-5 Hesap Nakli F-3 Hesap Planı Yapı Değişikliği bölümünden MİKTARLI/DÖVİZLI MUHASEBE : D yazıp F-2 Yapı Değişikliği işlemi yapılır.
2-Muhasebe F-5 Servis F-4 Sabit Tanımlar F-2 Parametreler bölümünde DÖVİZ / TL KUR ÇEVİRİMİ [E], TL/DÖVİZ KUR ÇEVİRİMİ [E] yapılır.
3-Muhasebe F-5 Servis F-4 Sabit Tanımlar F-3 Saha Boyları bölümünden MİKTAR/DÖVİZ [E] yapılır.
4-Kur Takibi Modülünden Kur Tanımlamaları ve günlük kurlar girilir.
5-Dövizli takip edilecek hesapların DÖVİZ İSMİ kısmına kur takibi modülünde tanımlanan DÖVİZ KODU yazılır.