İŞLETME DEFTERİ İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ E-ARŞİV FATURALARINDAN MUHASEBE/İŞLETME FİŞİ OLARAK TRANSFER EDİLMESİ

İŞLETME DEFTERİ İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ E-ARŞİV FATURALARINDAN MUHASEBE/İŞLETME FİŞİ OLARAK TRANSFER EDİLMESİ

GİB İnteraktif Vergi Dairesi portalından gelen faturaların sorgulanması ve giden faturaların indirilmesi işlemi yapılarak muhasebe fişi ve işletme fişleri oluşturulması sağlandı.

İNSAN KAYNAKLARI İZİN YÖNETİMİNDE DÜZENLEME

İNSAN KAYNAKLARI İZİN YÖNETİMİNDE DÜZENLEME

• İzin Yönetimi bölümüne İzin Birleştirme ekranı eklendi. Bu bölümde birleştirilecek ve oluşturulacak izin kodları girilerek, saatlik izinlerin birleştirilerek yeni günlük izin kaydı oluşturulması sağlandı.
• Toplu İzin Planlama bölümü Ön değerlere Tarih Başlangıç Bitiş eklendi.
• Toplu İzin Onaylama bölümüne Başlangıç Bitiş Tarihi kriteri eklendi.

İNSAN KAYNAKLARI MESAİ YÖNETİMİNDE DÜZENLEME

İNSAN KAYNAKLARI MESAİ YÖNETİMİNDE DÜZENLEME

• İK Mesai Toplu Giriş/Çıkış düzeltme silme işlemlerinde Giriş çıkış sorgulama 0-Tümü 1-Girişi Var/Çıkışı yok 2-Çıkışı Var/Girişi yok 3-Birden fazla girişi olanlar 4-Birden fazla çıkışı olanlar seçeneği ve Başlangıç-Bitiş Saat eklendi.
• İK Genel Parametreleri Günlük Fazla Mesai Kontrolü parametresi
0-Kontrol Yok
1-Tanım Yoksa İzin Verme
2-Tanım Yoksa F.Mesai Hesaplaması Yapma şeklinde değiştirildi.
• IK Genel Parametrelerine “Eksik Çalışılan Saati Fazla Mesaiden Düş” seçeneği eklendi.

FATURA EVRAK NO BOY KONTROLÜ PARAMETRESİ

FATURA EVRAK NO BOY KONTROLÜ PARAMETRESİ

Fatura modülü, Servis / Parametreler / Kullanıcı Parametrelerine Evrak No Boy Kontrolü 0: Kontrol Yok, 1: İzin verme, 2: Uyararak İzin parametreleri ilave edildi. Bu parametreye bağlı olarak evrak numarasına 16 haneli E-Belge numarası yazıldığında Belge Tipinin E-Belge tiplerinden birisi olması kontrol edildi.

FATURA KAPALI FATURA İLE İLGİLİ DÜZENLEME

FATURA KAPALI FATURA İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Şirket Bilgileri/ E-Fatura Genel Parametreleri/Açıklama Bilgileri/ Fiş Açıklamaları/ Fiş Başlık Açıklamaları(a) alanında Tahsilat bilgileri ve Ödeme Planı tablosuna ait sahalar seçildiğinde, ilgili faturanın E-fatura notlar bölümünde, Tahsilat bilgileri ve Ödeme Planı tablosuna girilen bilgilerin gelmesi sağlandı.

E-ARŞİV FATURA PORTAL UYGULAMASI

E-ARŞİV FATURA PORTAL UYGULAMASI

GİB E-Arşiv Fatura Portal entegrasyonu için “E-Arşiv Fatura Portal Uygulaması” opsiyonu eklendi. Portal entegrasyonunun doğru şekilde çalışabilmesi için “E-Fatura Uygula” parametresi kapalı ve faturada Belge Tipi: “6-E-Arşiv (Portal)” olarak belirtilmesi gerekmektedir. Her bir faturanın entegratöre gönderilmesi aşamasında GİB tarafından mükellef firmanın tanımlı (interaktif) olan cep telefon numarasına SMS doğrulama şifresi gönderilir, ETA tarafında gelen ekrana onaylama yapılarak fatura gönderimi tamamlanmış olacaktır. Fatura doğrulaması yapılmadığı durumlarda GİB portalında taslak fatura olarak kalmaktadır.

CARİ SAHA TANIMLARI

CARİ SAHA TANIMLARI

Bazı kart, fiş ve liste raporlarına “F3->Saha Tanımları” özelliği eklendi. Eklenen bu özellikle birlikte rapor saha başlıkları değiştirilebilir, sahalar için ayrıca kriter belirlenebilir. Saha Tanımları ekranında bulunan İlave Saha, Bağlantılı Saha veya Sorgu Sahası seçenekleri ile mevcut raporlara kullanıcı tanımlı ilave sahalar eklenebilmesi sağlandı.