Ticari E-Faturalarda İptal İtiraz işlemleri

e-Fatura İptal/İtiraz Portalı, e-Fatura Senaryoları içinde sadece;
Temel Fatura senaryosunda (hem itiraz bildirim hem iptal uygulaması için alıcı veya satıcı tarafından talep başlatılabilir),
Ticari Fatura Senaryosunda (sadece itiraz bildirim uygulaması için alıcı veya satıcı tarafından talep başlatılabilir),
Hal Tipi Fatura Senaryosunda (hem itiraz hem iptal uygulaması için alıcı veya satıcı tarafından talep başlatılabilir) ve
Kamu Fatura Senaryosunda (sadece itiraz uygulaması için satıcı tarafından talep başlatılabilir olup alıcı onayı aranmayacaktır) kullanılabilecektir.

e-Fatura uygulamasında itiraz işlemleri, Ticari fatura senaryosunda düzenlenen faturalara, faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren 8 günlük süre içinde e-Fatura sistemi içinden red uygulama yanıtı ile ya da harici yöntemlerle (TTK 18/3 te belirtilen noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) yapılmaktadır.

Temel ve diğer fatura senaryolarında düzenlenen faturalara, faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren 8 günlük süre içinde sadece harici yöntemlerle (TTK 18/3 te belirtilen noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile) itiraz işlemi gerçekleştirilmektedir.

Ancak ihtar ve itiraz bildirimlerinin Sistem içinden yapılabilmesi için öncelikle TTK Madde 18’de belirtilen yöntem ve süreler dâhilinde söz konusu e-Faturaya itiraz edilmesi gerekmektedir.


İhtar ve itirazların sistem içinden yapılması mümkün olmayıp, Bildirimin amacı, TTK kapsamında yapılan ihtar ve itiraz hakkında Başkanlığa bilgi verilmesidir.

Gib tarafından yayınlanan kılavuz için tıklayınız. 

e-Fatura_Iptal_Ihtar_Itiraz_Bildirim_Kilavuzu_V_1_1

E-fatura 8.23 Güncellemeler

ZAMAN DAMGASI BİLGİLERİNİN UTF DÖNÜŞÜM İŞLEMİ YAPILMASI

E-Defter / E-Fatura genel parametrelerindeki zaman damgası bilgilerinin, xmlsignature-config.xml dosyasından güncelleme işleminde UTF dönüşüm işlemi yapılması sağlandı. Böylece, Türkçe karakterler olduğunda defter imzalama işleminde hata oluşmaması sağlandı.

E-FATURA ELEKTRONİK ARŞİV UYGULAMASI MODÜL OPSİYONU İLAVESİ

E-Fatura program modülünde E-Arşiv Fatura işlemlerinin yapılabilmesi için E-Fatura Elektronik Arşiv Uygulaması modül opsiyonu ilave edildi.

ON-LINE E-FATURA VE ON-LINE E-ARŞİV PARAMETRELERİNİN İLAVESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “On-Line E-Fatura” ve “On-Line E-Arşiv” parametreleri eklendi. Bu parametrelerin “EVET” veya “SOR” olması durumunda; fatura modülü içerisinden E-Fatura veya E-Arşiv Faturası kayıt işlemi yapılırken, ilgili XML dosyasının otomatik olarak hazırlanması ve entegratör sunucusuna gönderilmesi sağlandı. Henüz raporlanmamış E-Arşiv Faturalarının tekrar kayıt (düzeltme) ve iptal  işlemlerinde de entegratör sunucusunda düzeltme veya iptal işlemlerinin yapılması sağlandı. Not: İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri üzerinden yapılan faturalama işlemleri sonucunda oluşan E-Fatura veya E-Arşiv Faturaları için de On-Line gönderim yapılması ayrıca sağlandı.

FARKLI SAHA İSİMLERİNİN KULLANILMIŞ OLDUĞU E-FATURALARIN GERİ YÜKLEME İŞLEMİ

E-Fatura xml dosyalarının içerisindeki saha isimleri “cac:” ve “cbc:” standart ifadeleri ile başlamayıp “ns1:”, “ns2:”, “ns3:”, “ns4:” gibi farklı isimlerle hazırlanmış e-Fatura dosyalarının da onaylama ve geri yükleme işleminin yapılabilmesi sağlandı.

E-FATURA DOSYALARINDAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURULABİLMESİ

Muhasebe II modülünün içerisine E-Fatura İşlemleri menüsü eklenerek, e-Fatura dosyalarından muhasebe fişi oluşturulabilmesi sağlandı.

E-FATURA VE E-ARŞİV İLE İLGİLİ YAPILAN İŞLEMLER;

• E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “E-Arşiv Bilgileri” sayfası eklendi. Elektronik Fatura kapsamında fatura düzenleyen firmaların E-Arşiv uygulaması için bu sayfadaki “E-Arşiv Uygula” ana parametresi işaretlenmeli ve diğer parametreler belirtilmelidir.

• Fatura fiş ekranında “Elektronik Fatura” grubu içerisine Belge Tipi, Gönderi Şekli, Gönderilecek E-Posta Adresi alanları eklendi.  Bu seçenekler ile faturanın Normal, E-Fatura veya E-Arşiv Faturası olarak düzenlenebilmesi sağlandı.

• Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri / Genel sayfasına fatura bazında şema kullanılabilmesi için e-Fatura Şema ve e-Arşiv Şema dizayn dosya adları seçimi eklendi. Bu bölümde seçilecek dizaynlar Fatura, Servis / Sabit Tanımlar / Dizayn Dosya Adları / E-Fatura Şema Dizayn Dosyaları bölümünden tanımlanır.

• Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri ekranına F3-Sorgulama butonu eklendi. Bu buton yardımı ile entegratör sunucusuna gönderilmiş elektronik faturaların durum bilgilerinin sorgulanması sağlandı.

• E-Arşiv faturaları için Fatura / Elektronik Fatura Bilgileri ekranına E-Arşiv sekmesi ilave edildi.

• E-Fatura modülü / E-Fatura Oluşturma bölümünde e-Fatura şema ve e-Arşiv şemaların ayrı ayrı seçilebilmesi sağlandı. Ayrıca Faturada Tanımlı Şemayı Kullan parametresi ile fatura bazında tanımlanan şemanın kullanılması sağlanır.

• E-Fatura modülü / Arşive Taşınan Faturalar bölümünde e-Arşiv Faturalarının listelenebilmesi sağlandı. Gönderilen E-Arşiv Faturaları bölümü eklendi.

• E-Fatura modülü / Raporlar bölümündeki E-Fatura Listesi ve E-Fatura Durum Listesi raporlarının listeleme kriterlerine Yanıt Durumu parametreleri eklenerek belge yanıtına göre liste alınabilmesi sağlandı. Bu raporların saha boylarına belge yanıtı ile ilgili alanlar ilave edildi.

• E-Fatura modülü / Servis / Dosya İşlemleri bölümüne E-Arşiv Dönüştürme bölümü eklendi. Bu menü ile transfer edilen faturalar e-Arşiv Faturasına dönüştürülebilir.

• e-Arşiv faturalarında kullanılmak üzere dizayn şablon dosyaları ilave edildi.

• Özel Entegratör sunucusu ile bağlantı fonksiyonları güncellendi. EtaUtlEFatService.DLL program dosyası güncellenmelidir.